Szkoła byłego radnego PiS dostała od MEN 1,7 mln zł. W ramach programu "Bezpieczna+"

W 2015 roku rząd uruchomił kolejny program z plusem w nazwie. "Bezpieczna+" ma wpierać organy prowadzące szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Uczelnia byłego radnego PiS na realizację projektu otrzymała od MEN 1,7 mln zł. Bo wygrała konkurs. Celem rządowego programu jest m.in. "rozwijanie umiejętności psychospołecznych takich jak komunikacja".
Zobacz wideo

Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa jest jedną z uczelni, które biorą udział w rządowym programie "Bezpieczna+". Projekt ma wspomagać organy prowadzące placówki w "zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach". Uruchomiono go w czerwcu 2015 roku, za rządów Ewy Kopacz. Ostatnim rokiem działania był rok 2018. 

1,7 mln dla uczelni byłego radnego PiS

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" Kolegium Jagiellońskie na studia podyplomowe dla nauczycieli w ramach programu "Bezpieczna+" otrzymała od MEN 1,7 mln zł. Pieniądze przeznaczono na edukację związaną z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych. Powierzenie Kolegium zadania w roku 2018 poparte było "doświadczeniami i efektami z realizacji tego zadania w 2017 r.". 

Niepubliczna uczelnia należy do Grzegorza Górskiego, byłego radnego PiS. Szkołą zarządza też jego żona i córka. Górski był członkiem Porozumienia Centrum, Ruchu Odbudowy Polski oraz PiS. Był ekspertem wydającym opinię w sprawie obrad na Sali Kolumnowej podczas protestów w Sejmie w roku 2016. Górski wyjaśnia "Rz", iż jego szkoła została wybrana do programu "Bezpieczna+" w ramach konkursu. Podkreśla też, że nie jest już członkiem PiS. 

Główne założenia programu

"Bezpieczna+" ma promować aktywność uczniów, kształtowanie w nich aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy. Celem programu jest też "rozwijających umiejętności psychospołecznych", takich jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami. W rozporządzeniu rządu mowa jest też o wspieraniu "uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, "działaniach antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami". Nauczyciele są też kształceni, jak rozwiązywać konflikty z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji.

Czytaj też: Strajk nauczycieli. "Solidarność sprzedała nauczycieli. Tak samo jak w LOT. Dramat z tym związkiem"

Celem działania programu jest też bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, poprawa bezpieczeństwa fizycznego w szkołach, tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Realizacja programu w roku 2015 kosztowała 15 mln zł. W latach kolejnych na ten cel przeznaczone było po 20 mln zł.

Zobacz wideo
Więcej o: