Koniec OFE. Mateusz Morawiecki pokazuje plan. Opłata "przekształceniowa" 15 proc.

100 proc. środków z OFE trafi na Indywidualne Konta Emerytalne, ale wówczas zostanie pobrana opłata przekształceniowa 15 proc. Alternatywnie, wszystkie środki z OFE będą mogły być przelane do ZUS - poinformował premier Mateusz Morawiecki.
Zobacz wideo

Zmiany dotyczące przekształcenia OFE w Indywidualne Konta Emerytalne mają wejść w życie od stycznia 2020 r.

Jak wynika z planów rządu, środki z otwartych funduszy emerytalnych będą mogły trafić na prywatne Indywidualne Konto Emerytalne, ale wówczas zostanie pobrana opłata 15 proc. W zamian późniejsza wypłata tych środków ma już nie być opodatkowana. Premier Morawiecki tłumaczył, że chodzi o "sprawiedliwość", bo emerytury z ZUS są opodatkowane.

Jak wynika ze wstępnych założeń pomysłu, opłata przekształceniowa byłaby pobrana już w 2020 r., ewentualnie byłaby "rozciągnięta" na dwa lata - po 7,5 proc. w latach 2020-2021.

Chcemy, żeby te pieniądze zostały raz na zawsze zwolnione z podatku. Chcemy, żeby w momencie przejścia na emeryturę te pieniądze nie były już obłożone podatkiem dochodowym ani podatkiem od zysków kapitałowych

- tłumaczył Morawiecki.

Jak zauważają analitycy mBanku, będzie to oznaczało, że rząd szybko sfinansuje deficyt sektora finansów publicznych (który mocno wzrośnie po realizacji tzw. "piątki Kaczyńskiego"). Także Bartek Godusławski z "Dziennika Gazety Prawnej" zwraca uwagę na ten manewr budżetowy.

Środki na IKE będą "prywatne" i będą podlegać dziedziczeniu. Z tych pieniędzy będzie można skorzystać po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Alternatywne rozwiązanie

Alternatywnym rozwiązaniem dla przekazania całości środków na prywatne IKE z 15-procentową opłatą przekształceniową będzie przesunięcie wszystkich środków do ZUS, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak nie będzie to domyślne rozwiązanie. Aby z tej opcji skorzystać, konieczne będzie złożenie stosownej deklaracji. 

Jak poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński w maju projekt odpowiedniej ustawy trafi do konsultacji społecznych, w czerwcu i lipcu nad przepisami będzie pracował rząd. Wrzesień i październik to zdaniem ministra Kwiecińskiego czas prac parlamentarnych. 

.. źródło: TVP Info

OFE będą przekształcone

De facto OFE nie zostaną zlikwidowane, ale przekształcone w Otwarte Fundusze Inwestycyjne. 

Dziś jest tak - jest otwarty fundusz emerytalny, którym zarządza Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Te instytucje byłyby przekształcone. Otwarty Fundusz Emerytalny byłby otwartym funduszem inwestycyjnym na bazie ustawy o funduszach inwestycyjnych, a PTE byłoby przekształcone w TFI [Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – red.]. Zmieniłaby się tylko podstawa prawna - działałyby na bazie ustawy o funduszach inwestycyjnych, a nie na podstawie ustawy o OFE. To byłoby przekształcenie funduszy, a technicznie - jednostki uczestnictwa tych funduszy, czyli po prostu nasze pieniądze w tych funduszach byłyby zapisane na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego

- mówił w niedawnej rozmowie z next.gazeta.pl Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziś wiadomo, że nie będzie przekształcenia w IKZE, ale w IKE. 

.. źródło: TVP Info

Obecnie na OFE ok. 161 mld zł

Na koniec marca br. na kontach w funduszach emerytalnych Polacy mieli łącznie odłożone ok. 160,8 mld zł. Jest to średnio 10 tys. zł na osobę.

Otwarte Fundusze Emerytalne działają od 1999 roku, w zamyśle jako tzw. II filar emerytalny. Składki na OFE były przekazywane obowiązkowo przez wszystkich zatrudnionych - do 2014 roku, kiedy weszła w życie reforma systemu emerytalnego. Od tamtej pory w ramach OFE część składki odkładają tylko chętni, którzy się na to zdecydowali. Ci, którzy nie chcą oszczędzać w ten sposób, całość składki przekazują do ZUS.

O likwidacji, czy dokładniej - przekształceniu OFE - rząd mówił już w połowie w 2016 r. Prace nad pomysłem były wówczas już dosyć zaawansowane, ale zostały zawieszone na rzecz prac nad ustawą o PPK. - Taka była decyzja, żeby skoncentrować się na szerokich konsultacjach społecznych ustawy o PPK, nie równocześnie z przekształceniem OFE - mówił w niedawnej rozmowie z next.gazeta.pl Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zobacz wideo
Więcej o: