500 zł dla uczestników strajku nauczycieli. Ale nie dla wszystkich i trzeba spełnić określone warunki

Związek Nauczycielstwa Polskiego informuje o funduszu strajkowym, który ma przyznać zapomogi najbardziej potrzebującym pracownikom oświaty. Pieniądze mają stanowić rekompensatę za straty poniesione podczas ostatniego strajku.
Zobacz wideo

Osoby, które w związku z zawieszonym strajkiem nauczycieli znalazły się w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o zapomogę finansową. Jej wysokość, dla osób niebędących członkami Związku Nauczycielstwa Polskiego, ma wynieść 500 zł i pochodzić ze środków społecznego Funduszu Strajkowego, na którego kontach jest obecnie ok. 8 mln zł. 

Informujemy, że osoby będące jak i niebędące członkami ZNP, które brały udział w strajku i znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z możliwości wsparcia finansowego. Nie ma jednak możliwości, aby tym wsparciem objąć wszystkich strajkujących ze względu na skalę: aby przyznać 500 tys. strajkującym zapomogę w wysokości 1000 zł potrzeba ponad 500 mln zł

- czytamy w komunikacie ZNP

Podziału środków ma dokonać Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli”.

Kryteria funduszu strajkowego

Członkowie ZNP, którzy uczestniczyli w strajku mogą zwracać się o przyznanie zapomogi do właściwego oddziału ZNP lub, za pośrednictwem oddziału, do Zarządu Głównego ZNP. Najbardziej potrzebującym zostanie udzielona zapomoga z tytułu braku wynagrodzenia za okres strajku i trudnej sytuacji finansowej, którzy złożą wniosek w okresie do trzech miesięcy od zawieszenia strajku.

W przypadku osób niebędących członkami ZNP postawiono dodatkowe warunki: musiały brać udział w działaniach protestacyjnych przynajmniej przez połowę czasu czyli 9 dni strajku oraz przystępując do strajku NIE należały do związków zawodowych.

Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli” tworzą m.in. dr Henryka Bochniarz, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, Czesław Mozil, Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Maria Sadowska,  prof. Adam Strzembosz, Olga Tokarczuk, prof. Łukasz Turski, Jacek Żakowski czy Vienio.

Strajk nauczycieli zawieszony

Trwający zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 8 kwietnia strajk nauczycieli został zawieszony 27 kwietnia. Rozpoczął się w związku z bezskutecznymi próbami porozumienia się pracowników oświaty z rządem w kwestiach finansowych.

Decyzja związkowców wzbudziła skrajne reakcje wśród nauczycieli, którzy z powodu udziału w strajku otrzymują mocno uszczuplone wynagrodzenia. ZNP zapowiedziało powrót do protestu we wrześniu.

Zobacz wideo
Więcej o: