Rezygnacja z PPK. Czy można wypisać się z Pracowniczych Planów Kapitałowych? Jak to zrobić?

Już 1 lipca największe przedsiębiorstwa przystąpią do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to system dobrowolny, co oznacza, że każdy pracownik będzie mógł się z niego wypisać. Jak to zrobić?
Zobacz wideo

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to kapitałowy system dobrowolnego, prywatnego oszczędzania długoterminowego dla pracowników, który z założenia ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków. Jest tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, a już 1 lipca do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpią pierwsi pracodawcy.

Projekt ustawy o PPK zakłada, że to nowe rozwiązanie będzie wprowadzane etapami. Pierwszy etap to przystąpienie do PPK największych pracodawców, którzy zatrudniają ponad 250 osób - nastąpi to 1 lipca 2019 roku. Ostatnie dołączą do niego firmy zatrudniające mniej niż 20 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych (1 stycznia 2021 roku). 

Rezygnacja z PPK. Komu złożyć deklarację? Jakie dane musi zawierać?

PPK to system dobrowolny, a to oznacza, że można się z niego wypisać. Jak to zrobić? Rezygnację z PPK należy przedłożyć w formie pisemnej swojemu pracodawcy. Można to zrobić w każdym momencie.  Deklaracja o rezygnacji z PPK powinna zawierać dane uczestnika PPK (imię i nazwisko, pesel, numer i seria dowodu) oraz firmy go zatrudniającej. Osoba, która rezygnuje z PPK musi także zadeklarować, że wie, jakie wiążą się z tym konsekwencje. Po złożeniu takiej deklaracji, podmiot zatrudniający nie będzie dokonywał wpłat za pracownika, który zrezygnował z PPK, począwszy od miesiąca, w którym została złożona deklaracja.

Należy pamiętać, że po czterech latach od złożenia takiej deklaracji pracodawca poinformuje pracownika o ponownym przystąpieniu do wpłat. Oznacza to, że osoba, która nie chce korzystać z systemu PPK, będzie musiała powtórnie składać odpowiednią deklarację co cztery lata. Przepisy mówią także, że osoba, która zrezygnuje z wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe, zawsze będzie mogła powtórnie przystąpić do tego systemu. 

Wzór deklaracji rezygnacji z PPK można znaleźć rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 czerwca 2019 roku.

Więcej o: