Rusza druga edycja programu "300 plus". Dla kogo jest to świadczenie? Kiedy można złożyć wniosek?

Program Dobry Start, określany także mianem "300 plus", to program dzięki któremu rodzice mogą raz w roku otrzymać 300 złotych na wyprawkę szkolną dla swojego dziecka. W tym roku zostanie przeprowadzona jego druga edycja. Kto może skorzystać z programu "300 plus"? Od kiedy można składać wnioski i kiedy zostaną wypłacone środki?
Zobacz wideo

Z programu "300 plus" mogą skorzystać rodzice dzieci które nie ukończyły 20 lat lub 24 lat w przypadku młodych ludzi z orzeczeniem o niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dziecko, na które można otrzymać 300 złotych, musi także uczyć się w placówce takiej jak: 

 • szkoła podstawowa,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej iszkoły dla dorosłych,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Program Dobry Start nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola oraz studentów.

Program "300 plus". Kto może złożyć wniosek?

"300 plus" to program, z którego mogą skorzystać wszyscy rodzice bez względu na wysokość wynagrodzenia. Bez względu na dochody rodzic, który złoży odpowiedni wiosek, otrzyma 300 złotych. Wnioski o przyznanie dodatkowych pieniędzy może złożyć:

 • rodzic,
 • opiekun faktyczny dziecka - osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka - osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się - czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jedna osoba. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

"300 plus". Kiedy i gdzie można złożyć wniosek? Kiedy zostaną wypłacone pieniądze?

Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach programu "300 plus" można złożyć przez internet lub w wersji tradycyjnej, w urzędzie przyjmującym wnioski na "500 plus". Osoby, które chcą złożyć wniosek on-line, mogą to zrobić przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną w terminie od 1 lipca do 30 listopada. Wniosek papierowy można złożyć w odpowiednim urzędzie od 1 sierpnia do 30 listopada.

Rodzice, którzy złożą prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek w lipcu lub w sierpniu, otrzymają świadczenie "300 plus" do 30 września. Pozostali będą musieli poczekać na wypłatę do 2 miesięcy od złożenia wniosku. 

Więcej o: