Pracownicze Plany Kapitałowe - co to jest PPK i kiedy wchodzi w życie?

Już od 1 lipca 2019 r. do PPK przystąpić mają najwięksi polscy pracodawcy, których firmy zatrudniają ponad 250 pracowników. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?
Zobacz wideo

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, do którego od 1 lipca przypisani zostaną pracownicy największych w Polsce firm. Według Ministerstwa Finansów PPK to pierwszy tak duży program oszczędnościowy, który skierowany jest do grupy ponad 11 milionów obywateli.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK to prywatny filar systemu emerytalnego. Obejmie on każdą osobę zatrudnioną, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Dzięki temu Polacy mają zyskać dodatkowe oszczędności emerytalne.

Jak podaje "Gazeta Prawna" - "PPK mają obsługiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce. Jednym z dodatkowych wymogów dla TFI, które chcą wziąć udział w PPK, jest minimum trzyletni okres doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi".

Na Pracownicze Plany Kapitałowe płacić mają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Wpłata podstawowa wyniesie 2 procent wynagrodzenia, stanowiącego podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracownika oraz 1,5 procent wynagrodzenia, stanowiącego podstawę składek emerytalnej i rentowej przekazanej przez pracodawcę. Pieniądze zgromadzone przez uczestnika PPK zostaną wypłacone po osiągnięciu przez niego 60. roku życia - dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Pracownicze Plany Kapitałowe - od kiedy pracownicy mogą przystąpić do programu oszczędnościowego?

Zgodnie z projektem od 1 lipca do PPK automatycznie zostanie przypisany każdy pracownik firmy, która zatrudnia ponad 250 pracowników. W połowie 2020 roku do Pracowniczego Planu Kapitałowego włączone zostaną także małe firmy i jednostki sektora finansów publicznych.

Każdy pracownik będzie mógł się wypisać z programu w dowolnym momencie. W tym celu konieczne jest złożenie pisemnej deklaracji u pracodawcy. W każdej chwili pracownik będzie mógł też powrócić do oszczędzania. Ponadto, co cztery lata, pracodawca będzie informował pracownika, który złożył rezygnację, o ponownym dokonywaniu wpłat na PPK. Oznacza to, że co cztery lata trzeba będzie składać pisemną rezygnację. 

Harmonogram przystępowania firm do Pracowniczych Planów Kapitałowych:

  • firmy zatrudniające powyżej 250 osób - 1 lipca 2019


  • od 50 do 249 osób - 1 stycznia 2020


  • od 20 do 49 osób - 1 lipca 2020


  • pozostali - 1 stycznia 2021


Więcej o: