Pieniądze z PPK, a śmierć pracownika. Kto ma prawo do zgromadzonych środków?

Składki zebrane w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego nie przepadną nawet w przypadku śmierci osoby, która opłacała składki. Co się stanie ze środkami po śmierci takiego pracownika? Czy prawo do pieniędzy przechodzi na jego rodzinę?
Zobacz wideo

1 lipca firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, objęte zostały programem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Do PPK automatycznie przystąpili pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Starsi pracownicy mogą zostać włączeni do planu na własny wniosek. Od teraz pracownicy i pracodawcy będą przekazywali część pieniędzy na składki, które zostaną wypłacone każdemu z nich po osiągnięciu 60. roku życia.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Co się dzieje ze składkami po śmierci pracownika?

Każdy pracownik w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych oddaje 2 procent wynagrodzenia. Do tego 1,5 procent wynagrodzenia stanowiącego podstawę składek emerytalnej i rentowej przekazuje pracodawca danej firmy.

Składki w ramach PPK zostaną w przypadku kobiet i mężczyzn wypłacone po osiągnięciu przez nich 60. roku życia. Maksymalnie 25 procent środków zostanie przekazanych od razu, a reszta wypłacana będzie przez co najmniej 10 lat. Z PPK można zrezygnować - w tym celu należy napisać pisemny wniosek do pracodawcy.

Co się stanie ze zgromadzonymi pieniędzmi po śmierci danego pracownika, który opłacał składki PPK? Środki te nie przepadają, a każdy pracownik może wskazać osobę uprawnioną do pieniędzy. Bez tego pieniądze i tak zostaną przekazane jego spadkobiercy w ramach dziedziczenia na zasadach ogólnych. Połowa środków zostanie przekazana małżonkowi, a reszta pozostałym uprawnionym do tego osobom.

Więcej o: