Senator Rulewski ma pomysł: Zerowy PIT dla młodych aż do 30 roku życia, ale nie dla humanistów

W środę Senat obradował nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej zerowy PIT dla młodych. Zaskakującą poprawkę złożył senator Jan Rulewski, który zaproponował, aby ulgę wydłużono do 30 roku życia, ale z wyłączeniem uczących się na kierunkach społecznych.
Zobacz wideo

Szczegóły  projektu w Senacie przedstawił wiceminister finansów Tadeusz Kościński. Jak podkreślał, o tym czy osoba będzie zwolniona z PIT zdecyduje to, kiedy uzyskała przychód, a nie kiedy rozpoczęła pracę,

Cel ustawy jest realizowany poprzez zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT przychodu z pracy na etacie oraz umów zlecenia zawartych z firmą otrzymanych do ukończenia 26 roku życia. Decydował będzie wiek podatnika w momencie uzyskania przychodu, a nie wiek w chwili zawarcia umowy albo wykonywania pracy. Wiek ustalany będzie z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia: dzień, miesiąc, rok

- mówił Tadeusz Kościński.

Rulewski: Zerowy PIT do 30 lat, ale nie da humanistów

Podczas rundy pytań senator niezrzeszony Jan Rulewski krytykował tempo prac nad ustawą i pytał o to, co będzie jeśli prezydent  podpisze ją później niż 1 sierpnia, gdy ma zacząć obowiązywać. Wiceminister Tadeusz Kościński odpowiadał, że ustawa i tak wejdzie w życie z datą 1 sierpnia, nawet jeśli prezydent podpisze ją później. Potwierdził to potem senator PiS, Krzysztof Mróz.

Gdyby, teoretycznie, prezydent podpisał te ustawę na przykład 3 albo 8 sierpnia, to ona i tak wejdzie w życie 1 sierpnia. Jest taka ogólna zasada w prawie, że jeśli przepis jest korzystny dla podatnika, to można wprowadzić ustawę z datą wsteczną. Z datą wsteczną nie wolno wprowadzać przepisów obciążających podatnika

- tłumaczył senator.

W czasie środowych obrad  Jan Rulewski zgłosił również dość zaskakującą poprawkę. Zaproponował, by maksymalny wiek, do którego można skorzystać z ulgi został wydłużony z 26 do 30 lat, ale z wyłączeniem  "kierunków społecznych". Rulewski tłumaczył, że uczelnie kształcą dziś zbyt wielu humanistów, a "przemysł tworzą inżynierowie". Jego zdaniem problemem  nie jest bezrobocie wśród młodych, ale "brak fachowców".

Zerowy PIT dla młodych

Z zerowego PIT-u dla młodych mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. To nie jedyny wymóg, jaki muszą spełniać beneficjenci rządowego programu. Chcąc skorzystać z ulgi musimy wykazać się nie tylko odpowiednim wiekiem. Mogą z niej skorzystać osoby osiągające przychody na podstawie umowy o pracę lub zlecenie. Ulga nie dotyczy pracowników zatrudnionych na umowie o dzieło.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. Ulgą objęte będą przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Wyjątkiem będzie rok 2019 - limit zwolnienia w tym roku będzie wynosił 35 636,67 zł (czyli 5/12 limitu rocznego) ze względu na to, że zerowy PIT dla młodych będzie tylko obowiązywać przez pięć miesięcy: od sierpnia (kiedy ustawa wejdzie w życie) do grudnia (kiedy skończy się rok podatkowy).

Więcej o: