Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Jak one działają?

Początkiem lipca w życie weszły Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to takiego? Czy z PPK można zrezygnować i od kiedy firmy przystąpią do PPK? Podpowiadamy.
Zobacz wideo

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system oszczędzania. Składki, które odkładamy w PPK, można będzie wykorzystać po ukończeniu 60. roku życia.. Automatycznie do PPK zostaje zapisana każda zatrudniona osoba, jednak w każdej chwili można zrezygnować z udziału w tym systemie, składając odpowiednią rezygnację.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Kto zasila indywidualne konto pracownika?

Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pokrywane są z kieszeni pracownika, pracodawcy, a częściowo także z budżetu państwa. Pracownik odkłada co miesiąc obowiązkową wpłatę podstawową w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto (maksymalnie może to być 4 proc. wynagrodzenia brutto, jeśli tak zażyczy sobie pracownik), z kolei pracodawca wpłaca obowiązkowo równowartość 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Państwo wpłaca jednorazowo "powitalne" 250 zł, a potem raz w roku dopłaca kwotę 240 zł.

Kiedy zostaniemy dopisani do systemu PPK?

Obowiązek utworzenia rachunku PPK należy do pracodawcy. Przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych odbywać będzie się stopniowo. Od 1 lipca 2019 roku obowiązek zapisania swoich pracowników do PPK mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników.

Od 1 lipca 2020 do PPK przystąpią firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników, a od 1 stycznia 2021 pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora publicznego. Są to jednak daty objęcia danych podmiotów ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Najwięksi przedsiębiorcy mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK m.in. z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystwem emerytalnym czy firmą ubezpieczeniową do 25 października.

.. źródło: Compensa

Więcej o: