Skażona ropa z Rosji. Transnieft zapłaci ponad 76 mln dolarów

Rada dyrektorów Transnieftu - rosyjskiego operatora rurociągów przesyłowych - zatwierdziła maksymalną kwotę odszkodowań dla dostawców tytułem transportu skażonej ropy rurociągiem "Przyjaźń". Ma to być kwota 15 dolarów za baryłkę zanieczyszczonej ropy. Oznacza to, że maksymalne odszkodowania dla odbiorców zanieczyszczonej ropy, która trafiła do Polski, wyniosą w sumie 76,6 mln dolarów.
Zobacz wideo
Rada dyrektorów zatwierdziła procedurę dokonywania płatności w związku z zanieczyszczeniem ropy naftowej i uzgodniła maksymalną kwotę płatności dla dostawców w ramach umów o świadczenie usług transportu ropy naftowej w wysokości 15 dolarów za baryłkę ropy niespełniającej norm. Jednocześnie podkreślono, że dostawcy muszą udokumentować swoje straty

- czytamy w komunikacie Transnieftu.

Kosztowna skażona ropa

Prezes PERN Igor Wasilewski informował na początku lipca, że do polskiego systemu przesyłowego trafiło 690 tys. ton zanieczyszczonej chlorkami organicznymi ropy naftowej, z czego ok. 60 proc. zanieczyszczeń wciąż pozostaje w zbiornikach należących do PERN.

W związku z tym maksymalne odszkodowania dla odbiorców zanieczyszczonej ropy, która trafiła do Polski, wyniosą 76,6 mln dolarów. Dotyczy to wszystkich odbiorców ropy z rurociągu "Przyjaźń": PKN Orlen, Grupy Lotos, a także dwóch rafinerii niemieckich - w Schwedt i Leunie.

Do Lotosu ropa nie dopłynęła

Prezes PERN tłumaczył na początku lipca, że część zanieczyszczonej ropy trafiła do zakładu w Płocku oraz rafinerii niemieckich w Schwedt i Leunie, zanieczyszczona ropa nie wpłynęła natomiast do Rurociągu Pomorskiego i tym samym nie trafiła do rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku.

W rzeczywistości wielkość zanieczyszczonej ropy w polskim systemie mogła być wyższa, bo między 16 a 18 kwietnia wpływająca do Polski ropa nie była badana na zawartość chlorków organicznych (PERN uzyskał informację o zanieczyszczeniu 19 kwietnia). Wstrzymanie dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń" na granicy z Białorusią nastąpiło 24 kwietnia, a wznowione zostało jedną nitką 9 czerwca. Wszystkimi trzema nitkami ropa popłynęła ponownie z początkiem lipca.

Więcej o: