Wrocław zachęca do deszczówki. Miasto dopłaci nawet 5 tysięcy złotych do instalacji

Od 2 sierpnia ruszają we Wrocławiu wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Łap deszcz". Finansowany z budżetu miasta program zwróci koszty wybudowania instalacji do gospodarowania deszczówką lub wydatki związane z modernizacją już istniejących.
Zobacz wideo

Wrocław chce zachęcić mieszkańców, aby wykorzystywali wodę opadową na użytek ogrodów i ogródków oraz innych celów gospodarczych. Miasto nie ma wątpliwości, że wykorzystanie naturalnych zasobów wody opadowej wpłynie pozytywnie na klimat i środowisko.

Miasta są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatyczne. Ich specyfiką jest tendencja do rozbudowywania się, powstaje coraz więcej nawierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych, takich jak drogi, place, powstaje wiele budynków, czyli zwiększa nam się powierzchnia dachów. To generuje problem nadmiernego nagrzewania się, mamy coraz mniej wody i roślin, coraz mniej wody wsiąka w glebę. Dlatego warto zagospodarowywać deszczówkę, łapać ją tam, gdzie można i albo opóźniać jej spływ do kanalizacji deszczowej, albo magazynować i wykorzystywać w okresach suszy

- skomentowała Małgorzata Brykarz, dyrektor Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, cytowana przez Portal Samorządowy.

Mieszkańcy zdecydowali

Miasto szacuje, że dzięki lepszemu wykorzystaniu deszczówki pzrez mieszkańców spadnie zużycie wody pitnej dla celów gospodarczych, a poziom wód gruntowych zostanie utrzymany na właściwym poziomie. Wrocławianie przy okazji zapłacą niższe rachunki za wodę. Magistrat liczy, że nawet o połowę.

To również odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, które bardzo mocno zostały wyartykułowane podczas naszych ostatnich konsultacji związanych z Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu

- dodała Małgorzata Brykarz.

Dotacje na deszczówkę

Pieniądze można uzyskać na instalację, zakup materiałów lub montaż elementów związanych z systemem gospodarowania deszczówką, a także na pokrycie kosztów związanych z modernizacją istniejącego już systemu. Program skierowany jest do właścicieli, współwłaścicieli oraz najemców mających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

"Łap deszcz" pozwala na sporą dowolność instalacji. Można założyć np. ogród deszczowy w pojemniku albo w gruncie, wybudować muldę lub studnię chłonną, podziemny zbiornik na wodę opadową, bądź postawić naziemny zbiornik, który będzie zbierał wodę opadową z dachu.

Ścieżka pozyskania dotacji wygląda następująco. Chętny wykonuje instalację lub modernizację istniejącej instalacji na własnych rachunek, a następnie składa wniosek, w którym przedstawia udokumentowane koszty. Dopłata ma wynieść 80 proc. poniesionych wydatków, ale w sumie nie większej niż 5 tys. zł od lokalu mieszkalnego lub nieruchomości.

Podobne programy dofinansowania tytułem wykorzystania deszczówki ruszyły także w Krakowie i Sopocie.

Więcej o: