Zatory w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na rejestracje spółki trzeba czekać nawet pięć miesięcy

Brak elektronizacji sprawia, że Krajowy Rejestr Sądowy nie nadąża z rejestracją spółek. Przez zatory proces opóźnia się o tygodnie, a w przypadku Warszawy nawet o pięć miesięcy. Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło stanowisko w sprawie.

KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) w ciągu dwóch lat wydłużył czas potrzebny na dokonanie wpisu z trzech tygodni do nawet pięciu miesięcy - alarmuje portal Prawo.pl opierając się na doniesieniach prawników, którzy posługują się rejestrem. Najdłuższy czas oczekiwania dotyczy Warszawy. 

Powodem problemów jest brak elektronizacji wszystkich procesów niezbędnych do dokonania wpisu. Co prawda istnieje możliwość zarejestrowania spółki przez internet, jest ona jednak mocno ograniczona. Przedsiębiorca musi bowiem korzystać z formularzy, które nie zawsze pasują do charakteru jego działalności. Elektronicznie nie można też zarejestrować spółek akcyjnych. W takich wypadkach niezbędna jest wizyta u notariusza i przekazanie dokumentów do sądu, które później są wprowadzane do systemu ręcznie.

"Papierowo" muszą być też rejestrowane wszelkie dokumenty dotyczące zmian w spółkach niezarejestrowanych elektronicznie. Przedmioty działające na rynku od lat na ogłoszenie niemal każdej decyzji w KRS muszą więc czekać dłużej. 

>>> Skąd rząd ma pieniądze na benefity? Ekspert nie ma wątpliwości: z podatków:

Zobacz wideo

KRS z zatorem - resort sprawiedliwości zajmuje stanowisko

Problemy z płynnym działaniem KRS nie są obce Ministerstwu Sprawiedliwości. Resort wyjaśnił, że główną przyczyną opóźnień jest brak elektronizacji. Dotychczasowe plany zakładają, że zostanie ona wprowadzona na szerszą skalę od 20 marca 2020 roku. Nie ma jednak pewności, że termin modernizacji nie zostanie przesunięty. 

Nie oznacza to jednak, że do tej pory prace nad elektronizacją KRS stały w miejscu. W zeszłym roku wprowadzono wiele rozwiązań przyspieszających prace systemu - m.in. możliwość przesyłania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej oraz opatrywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Oprócz sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej można sporządzać także sprawozdania z działalności jednostki oraz sprawozdania
z działalności grupy kapitałowej.

Czytaj też: Urząd Ochrony Danych Osobowych blokuje publikację list poparcia dla KRS. "Pomija wyroki sądów"

Rejestrację zmian w KRS wydłużają też restrykcyjne przepisy, które pozwalają na podstawie nawet drobnych błędów formalnych zwrócić wniosek bez rozpatrzenia. Formalności wydłużają też wypadki losowe takie jak choroba czy urlop osoby rozpatrującej wniosek. 

Więcej o: