Wydatki na prywatne ubezpieczenia zdrowotne wzrosły o 12 proc. "Świadczenia stają się coraz droższe"

Z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych korzystało na koniec czerwca br. ponad 2,7 mln osób, czyli o 20 proc. więcej niż przed rokiem. Wydatki Polaków na prywatne ubezpieczenia zdrowotne wyniosły ponad 430 mln zł w I półroczu 2019 r., co oznacza wzrost o 12 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem - wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Zobacz wideo

Polska Izba Ubezpieczeń zwraca uwagę, że świadczenia w prywatnej opiece zdrowotnej (kupowane poza ubezpieczeniami, z własnej kieszeni) stają się coraz droższe. Jak wynika z cytowanych w materiale danych GUS, usługi lekarskie były w lipcu br. droższe niż rok wcześniej o 5,6 proc., a kolejki do specjalistów w wielu specjalnościach wciąż się wydłużają.

Służba zdrowia. Rośnie popularność ubezpieczeń zdrowotnych

- Rośnie także liczba osób objętych ubezpieczeniem grupowym. Pracodawcy chcą zapewnić swoim pracownikom szerszy dostęp do świadczeń medycznych. Podyktowane jest to z jednej strony kwestiami medycznymi, z drugiej strony walką o pracownika. Z raportu 'Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku' firmy Sedlak&Sedlak, dodatkowy pakiet opieki medycznej był najpowszechniejszym świadczeniem dodatkowym pożądanym przez pracowników - wskazała doradca zarządu PIU Dorota M. Fal.

Według PIU popularność ubezpieczeń zdrowotnych to również odpowiedź na strach przed zachorowaniem. Jest to ryzyko, którego najbardziej obawiają się mieszkańcy wszystkich krajów OECD. W badaniu "Risks That Matter" przeprowadzonym w 21 krajach OECD w 2018 r., aż 54 proc. mieszkańców wskazało ryzyko choroby lub niepełnosprawności.

Więcej o: