W 2030 roku 650 tys. osób będzie pobierać emeryturę niższą od minimalnej

W 2018 roku emeryturę niższą niż minimalna pobierało już 218,8 tysięcy osób. Według raportu Federacji Przedsiębiorców Polskich za 11 lat świadczenia takie będzie otrzymywać aż 650 tysięcy osób.
Zobacz wideo

Prognozy Federacji Przedsiębiorców Polskich publikuje m.in. w "Rzeczpospolita". Według ekonomistów już w 2025 roku świadczenie niższe od emerytury minimalnej (obecnie 1100 zł brutto) będzie pobierać pół miliona osób, a w 2030 roku - ponad 650 tysięcy emerytów.

Pół miliona emerytów w 2025 roku będzie pobierać świadczenia niższe od wysokości minimalnej emerytury

Niższe od minimalnej emerytury dotyczą aż w 85,8 proc. kobiet. Powodem jest m.in. niższe wynagrodzenie oraz przerwa w pracy związana z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Dodatkowo kobiety przechodzą na emeryturę o 5 lat wcześniej, dlatego też ich świadczenia mogą być niższe od emerytur wypłacanych mężczyznom. Według raportu, przyczyną wypłat najniższych emerytur w przyszłości w Polsce będzie także największy (w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej) odsetek umów cywilnoprawnych.

Z tegorocznych danych ZUS wynika, że aż o 31,3 procent wzrosła liczba osób, które otrzymują świadczenie niższe niż 500 złotych miesięcznie. Najniższa emerytura w kraju wynosi z kolei 4 grosze. Emeryturę w wysokości do 10 złotych otrzymuje obecnie 0,5 procent emerytów. Świadczenia od 10,01 do 100 złotych dostaje 1,9 procent emerytów. 1/3 emerytów ze świadczeniem niższym od najniższego otrzymuje od 100,01 do 600 złotych emerytury; 32,1 procent z nich pobiera od 600 do 800 złotych świadczenia, a kolejnych 33,5 procent otrzymuje emeryturę wyższą od 800 złotych, ale niższą od emerytury minimalnej.

Niskie świadczenia przekładają się także na wzrost liczby emerytów na listach Krajowego Rejestru Długów. Już ponad 238 tysięcy emerytów nie jest w stanie opłacić rat kredytów czy rachunków za prąd. Polscy emeryci mają do spłacenia pół miliona zobowiązań, które przekładają się na kwotę 3,2 mld złotych. Według danych KRD średni dług polskiego emeryta wynosi ponad 13 tysięcy złotych.

Emerytura niższa od najniższej - kto nie ma prawa do emerytury minimalnej?

Prognozy FPP pokrywają się z wynikami majowego raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wskazywał na rosnącą liczbę emerytur niższych od najniższych, czyli przyznawanych tym osobom, których nie obejmuje gwarancja przyznania minimalnego świadczenia. Osoby, które nie pracowały lub nie opłacały świadczeń przez ten minimalny czas stażu pracy, muszą liczyć się z wyjątkowo niskimi emeryturami.

Tak jak pisaliśmy wyżej, minimalna emerytura wynosi obecnie 1100 złotych brutto miesięcznie. Warunki otrzymania emerytury minimalnej opisane zostały w artykule 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Aby być objętym emeryturą minimalną trzeba osiągnąć wymagany wiek emerytalny oraz posiadać obowiązkową, minimalną liczbę okresów składkowych i nieskładkowych. Mężczyźni muszą osiągnąć 25 okresów składkowych. Kobiety z kolei otrzymują emeryturę minimalną po 20 latach okresów składkowych.

W okres składkowy wlicza się czas podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowym wynikającym z bycia pracownikiem, zleceniobiorcą lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Emerytury niższe od najniższej otrzymują te osoby, które nie spełnią wyżej opisanych wymogów. Dotyczy to zwykle osób, które miały długie przerwy w pracy, przebywały na długich zwolnieniach lekarskich lub pracowały na podstawie umowy o dzieło, od której nie odprowadza się składek emerytalnych.

Więcej o: