PPK. Luka w przepisach. Nie wiemy, kto będzie karać pracodawców za zniechęcanie do udziału w programie

Choć PPK funkcjonuje od lipca 2019 roku, to program wciąż potrzebuje usprawnień. Okazuje się, że nie wiadomo, kto będzie nakładać kary za zniechęcanie pracowników do udziału w PPK. Prawdodpodbnie spadnie to na sądy rejonowe.
Zobacz wideo

Według przepisów większość kar dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych nakłada Państwowa Inspekcja Pracy. Luka w przepisach sprawia jednak, że nie ma podmiotu odpowiedzialnego za nakładanie kar na pracodawców, którzy zniechęcają do udziału w PPK.

PPK. Istotna luka w przepisach. Kto nałoży kary na nieuczciwych przedsiębiorców? 

Jak informuje "Rzeczpospolita, PIP otrzymała dwa zgłoszenia o takim incydencie. Pozostawi je jednak bez rozpatrzenia, gdyż ten organ nie posiada odpowiednich kompetencji. 

Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego lub działająca z inicjatywy tego podmiotu, nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

- czytamy w art. 108 ustawy o PPK. W przepisach nie ma jednak informacji, kto będzie odpowiadać za karanie nieuczciwych pracodawców. Ten obowiązek spadnie najprawdopodobniej na... policję, która po wyśledzeniu i stwierdzeniu wykroczenia, będzie kierować sprawę do sądów rejonowych. Sami policjanci mandatów wypisywać nie będą mogli, a to w znaczny sposób ułatwiłoby tę sprawę. 

PPK. Jakie obowiązki w związku z programem mają pracodawcy?

Wprowadzenie przepisów o PPK nałożyło na pracodawców kilka obowiązków. Przede wszystkim muszą oni wpłacać na specjalne konto kwotę w wysokości co najmniej 1,5 proc. zarobków pracownika. Do 25 października przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 osób musieli natomiast złożyć umowę o prowadzenie PPK, jeśli chcieli uniknąć grzywny. Ponadto, to pracodawcy mają obowiązek przypomnieć pracownikom, którzy wypisali się z programu o tym, że mija termin składania ponownych wniosków o rezygnację.

Dowiedz się więcej: PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak osoby przed 60. rokiem życia mogą zyskać dodatkowe 490 zł?

Więcej o: