Obowiązkowe konto firmowe split payment od 1 listopada 2019 roku. Na czym polega podzielona płatność?

Split payment, czyli model podzielonej płatności, to rozwiązanie które funkcjonuje już m.in. w Czechach, Turcji czy we Włoszech. Od listopada 2019 roku będzie działać także w Polsce. Na czym polega split payment?
Zobacz wideo

Wprowadzenie split payment związane jest z powiększającą się luką podatkową w VAT. Split payment to możliwość zapłaty podatku VAT na specjalny rachunek. O tym, w jaki sposób uregulować płatność za fakturę, zadecyduje płatnik.

Na czym polega split payment? Usługa ta zacznie działać już od 1 listopada

Kupujący może przelać całość (kwotę brutto) na konto rozliczeniowe sprzedawcy lub podzielić płatność, czyli zastosować split payment. Wtedy kwota VAT przekazywana jest na specjalny rachunek VAT sprzedawcy, a kwota netto przelewana jest na jego tradycyjny rachunek rozliczeniowy. Wybór metody płatności zależeć będzie od płacącego.

Sprzedający ma obowiązek zapewnić możliwość wyboru zapłaty, co wiąże się z otwarciem specjalnego rachunku VAT w swoim banku. Split payment obowiązuje wszystkich przedsiębiorców będących podatnikami VAT i może być stosowany wyłącznie w transakcjach B2B, czyli między firmami. Rachunki VAT będą prowadzone tylko w polskiej walucie.

Przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać zgromadzone na rachunku VAT środki tylko w celach wymienionych w artykule 62b ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Są to: zapłaty kwoty podatku VAT na rachunek VAT sprzedawcy/dostawcy, zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury korygującej, wpłaty podatku VAT lub odsetek za zwłokę na rachunek urzędu skarbowego, zapłaty podatku VAT z tytułu nabycia towarów/usług, zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność, wpłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), przekazania kwoty na swój inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku czy przekazania kwoty podatku VAT na rachunek jednostki budżetowej.

Więcej o: