Wszystkie akcje spółki Energa na sprzedaż. Prezes PKN Orlen: Budujemy multienergetyczny koncern

PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną sztukę. - Transakcja wpisuje się w strategię zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu - powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem została ustalona na 31 stycznia 2020 r., a data zakończenia przyjmowania zapisów na 9 kwietnia 2020 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia zarówno akcji zdematerializowanych, jak i niezdematerializowanych to 15 kwietnia, a dzień rozliczenia transakcji - 20 kwietnia 2020 r. Procedura obejmuje łącznie 414 067 114 akcji spółki Energa. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, wydaje się być zadowolony z decyzji, która w jego opinii wpisuje się w dalszy rozwój energetyki. Zwrócił uwagę na to, że ten sektor generuje obecnie 15 proc. zysku EBITDA jego spółki (mowa o zysku operacyjnym przed potrąceniami odsetek od kredytów i obligacji, podatków i amortyzacji).

Koncern typu multi-utility

Zamiarem wzywającego jest stworzenie zintegrowanego koncernu typu multi-utility, powstałego w wyniku połączenia działalności wzywającego oraz spółki, zdolnego do efektywniejszego działania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku paliwowym i energetycznym, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności połączonego biznesu na ryzyka i wahania rynkowe - podał PKN Orlen w komunikacie.

Zdaniem spółki tego typu decyzje są w dużej mierze wymuszone przez globalne trendy i wyzwania. Wymieniono m.in. presję regulacyjną w zakresie polityki proklimatycznej, rozwijanie paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, czy digitalizację produkcji. Zdaniem PKN Orlen aspekty te wpływają na strategię światowych koncernów ku integracji aktywów i poszukiwania nowych kierunków biznesowych. PKN Orlen najwyraźniej nie chce zostać z tyłu.

>>> Kamil Wyszkowski o źródłach energii w przyszłości: Chińczycy już testują fabrykę solarną. Będzie umieszczona na orbicie okołoziemskiej

Zobacz wideo
Zintegrowany koncern, również dzięki wzajemnej wymianie kompetencji obu grup, umożliwi skoordynowanie i realizację strategicznych inwestycji rozwojowych, takich jak rozwój odnawialnych źródeł energii czy digitalizacja produkcji, pozwalających na dalsze zwiększenie innowacyjności i rentowności spółek

- podał PKN Orlen w komunikacie. I dalej:

Wzywający zakłada, że ze względu na specyfikę działalności obu grup kapitałowych, są możliwe do uzyskania korzyści wynikające z integracji, w postaci synergii operacyjnych i kosztowych, m.in. w zakresie zwiększenia siły zakupowej, optymalizacji i zwiększenia efektywności procesów wytwórczych, optymalizacji wydatków związanych z projektami inwestycyjnymi oraz podniesienia efektywności działań w zakresie badań i rozwoju

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Z kolei Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Więcej o: