Abonament RTV w 2020 r. - cena, stawki, wysokość kary. Informujemy o kosztach na przyszły rok

Abonament RTV w 2020 roku - ile będzie kosztować? Jakie stawki za urządzenia? Wysokość kary za nieopłacenie. Informujemy o taryfikatorze na Nowy Rok.
Zobacz wideo

W nadchodzący roku stawki za abonament RTV nie ulegają zmianom. Można liczyć na zniżki, jeśli zdecydujemy się zapłacić za dłuższy okres niż za miesiąc. Wysokość rabatu jest zależna od czasu, za jaki chcemy zapłacić. Im ten jest dłuższy, tym zapłacimy mniej. Ponadto nie wszyscy są zobowiązani do płacenia abonamentu. Z tego obowiązku zwolnione są:

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia;
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej;
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Pozostali zobowiązani są uiścić opłaty. Jeśli tego nie zrobią, grożą im kary. Mandat może wlepić urzędnik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji lub urzędnik pocztowy, który dowiedzie, że w naszym domu znajduje się odbiornik radiowy lub telewizyjny, za który nie jest wnoszona opłata. Kontrolerzy w mijającym roku ukarali 10 tys. osób, co pozwoliło dołożyć do budżetu 6,5 mln zł. Kara za nieopłacenie abonamentu jest równa 30-krotności miesięcznego abonamentu, co przekłada się na 681 zł.

Abonament RTV 2020 r. cena i stawki

Opłata za jeden miesiąc, jeśli posiadamy w domu jedynie radiodbiornik to 7 zł miesięcznie (rocznie zapłacimy więc 84 zł, jeśli zdecydujemy się na płatności co miesiąc). Za odbiornik telewizyjny, niezależnie od tego czy w domu jest także radio, należy miesięcznie zapłacić 22,70 zł (w skali roku przekłada się to na 272,40 zł).

Płacąc za dłuższe okresy można liczyć na następujące zniżki:

W przypadku samego radia

 • Abonament RTV 2020 za radioodbiornik - dwa miesiące - 13,60 zł
 • Abonament RTV 2020 za radioodbiornik - trzy miesiące - 20,15 zł
 • Abonament RTV 2020 za radioodbiornik - sześć miesięcy - 39,90 zł
 • Abonament RTV 2020 za radioodbiornik - za rok - 75,60 zł

W przypadku telewizora i/lub radia

 • Abonament RTV 2020 - dwa miesiące - 44,05 zł
 • Abonament RTV 2020 - trzy miesiące - 65,35 zł
 • Abonament RTV 2020 - sześć miesięcy - 129,40 zł
 • Abonament RTV 2020 - rok -245,15 zł