Fiskus oszczędził dom rodzinny przedsiębiorcy. Urząd Skarbowy wycofał się po interwencji Rzecznika MŚP

Fiskus chciał wykonać egzekucję dlugu na domie rodzinnym przedsiębiorcy, mimo że ten podał inny majątek, który mógł zaspokoić wierzyciela. Urząd Skarbowy wycofal się dopiero po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Sprawa dotyczy przedsiębiorcy z Białegostoku posiadającego dwa majątki - prywatny oraz komercyjny. W wyniku nieudanej działalności biznesowej mężczyzna zmuszony był oddać kwotę należną wierzycielowi. Dług miał pochodzić z majątku komercyjnego, na którym znajdowały się środki finansowe kilkukrotnie przewyższające należność. Mimo to organ egzekucyjny wydał postanowienie o odmowie zwolnienia domu przedsiębiorcy z egzekucji, w którym mieszkała dziesięcioosobowa rodzina. Mężczyzna mógł stracić lokal, mimo że posiadał środki finansowe wystarczające na spłacenie długu.

Zobacz wideo

Fiskus wycofał się z egzekucji z domu rodzinnego po interwencji Rzecznika MŚP

W tym momencie rozpoczęła się walka mężczyzny z Urzędem Skarbowym. Niekorzystna decyzja została podtrzymana przez Sąd II instancji oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny. W końcu fiskus dokonał zajęcia, opisu i oszacowania domu przedsiębiorcy. Ratunkiem dla białostoczanina okazał się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

"Rzecznik MŚP wskazał na naruszenie zasady proporcjonalności i budzenia zaufania do organów administracji publicznej, ponieważ przedsiębiorca w złożonych oświadczeniach podał, iż jest współwłaścicielem kilku innych nieruchomości związanych z prowadzoną przez niego działalnością - czytamy w komunikacie rzecznika. Ostatecznie organ uwzględnił stanowisko przedstawiciela mniejszych przedsiębiorców i zwolnił dom rodzinny przedsiębiorcy z procesu egzekucyjnego. 

Takie rozstrzygnięcie stanowi o poszanowaniu nie tylko Konstytucji Biznesu, ale też podstawowych praw obywatela, tj. prawa do poszanowania prywatności i prawa przedsiębiorcy do niezakłóconego życia rodzinnego.

- podsumowuje Rzecznik MŚP. 

Więcej o: