WARS zatrudni 350 więźniów do sprzątania wagonów. "Program będzie rozszerzany na inne spółki"

350 więźniów znajdzie zatrudnienie przy sprzątaniu wagonów WARS dla PKP Intercity na terenie całej Polski. Inicjatywa wynika z przygotowywanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu "Praca dla więźniów". Jego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację.

To kolejne nasze przedsięwzięcie w ramach programu "Praca dla więźniów", który służy resocjalizacji, wspomaga samorząd terytorialny, a także animuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Teraz będziemy rozwijać tę działalność razem ze spółką WARS. Moją intencją jest, aby 17 proc. osadzonych, którzy jeszcze nie pracują, jak najszybciej znalazło zatrudnienie - podkreślił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Skazanych zatrudnią też inne spółki

Umowę wykonawczą na zatrudnienie więźniów przy sprzątaniu wagonów PKP Intercity podpisali 30 stycznia dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz prezes spółki WARS Artur Kowalczyk. Podczas spotkania obecny był także wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski.

Deklaruję, że program będzie rozszerzany na inne spółki. Współpraca Służby Więziennej ze spółką WARS jest innowacją na skalę europejską. Ma wymierny aspekt biznesowy, bo obecnie wielu przedsiębiorców boryka się z brakiem rąk do pracy, ale też resocjalizacyjny, aktywizujący osadzonych. Jestem przekonany, że za kilka, kilkanaście miesięcy o tym autorskim przedsięwzięciu Ministra Wójcika będzie mówiła cała Europa

- powiedział wiceminister Kowalski.

Gen. Jacek Kitliński zwrócił uwagę na walor resocjalizacyjny podobnych projektów i przypomniał o porozumieniu z Pocztą Polską, która od kilku lat zatrudnia blisko 500 skazanych.

Człowiek, który popełnił przestępstwo kiedyś wróci do społeczeństwa. Staramy się dawać mu najlepsze instrumenty do życia na wolności. W warunkach więziennych to praca. Program "Praca dla więźniów" jest potrzebny i dobry, przynosi same korzyści. Budzi duże zainteresowanie wśród naszych europejskich partnerów

- podsumował gen. Kitliński.

>>> Sen o potędze LOT. Po co kupuje niemieckiego Condora? W tej operacji może być kilka raf

Zobacz wideo

Zatrudnienie więźniów wzrasta

Przed wdrożeniem programu "Praca dla więźniów" pracowało 24 tys. skazanych, czyli 36 proc., obecnie jest to ok. 37 tys. więźniów, czyli prawie 60 proc. Powszechność zatrudnienia skazanych wzrosła o ok. 20 proc. i pod koniec 2019 r. wynosiła prawie 83 proc. Skala wzrostu oraz osiągnięty obecnie poziom zatrudnienia jest najwyższy od 30 lat. Zatrudnieniu przez WARS PKP do sprzątania wagonów PKP Intercity pracować będą w 17 lokalizacjach.

Więcej o: