PIT 2020 a ulga dla niepełnosprawnych. Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Od 15 lutego można składać rozliczenia podatkowe. Składając PIT, można skorzystać z licznych dodatków. Należy do nich ulga rehabilitacyjna, która przyznawana jest niepełnosprawnym bądź osobom ich utrzymującym.
Zobacz wideo

Rozliczenia podatkowego w 2020 roku można dokonać od 15 lutego. Termin na składanie PIT-ów mija do końca kwietnia. Później zrobi to za nas Urząd Skarbowy. Podatnicy mogą otrzymać liczne zwrotny, jednym z nich jest ulga rehabilitacyjna. 

Ulga rehabilitacyjna. Dwa rodzaje odliczeń 

Ulga rehabilitacyjną można podzielić na dwie grupy ze względu na wydatki, które odliczać. Pierwsza z nich to limitowana, która pozwala na możliwość odliczenia części kwoty. Do tych wydatków zalicza się m.in.: 

  • utrzymanie psa asystującego,
  • opłacenie przewodników osób niepełnosprawnych,
  • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej,
  • zakup leków w przypadku, jeśli lekarz zalecił branie ich regularnie. 

W pierwszych trzech przypadkach maksymalna kwota odliczenia to 2280 zł. Całość kwoty można odliczyć natomiast od:

  • dostosowania wyposażenia mieszkań bądź budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zakupu narzędzi rehabilitacyjnych,
  • opłacenia tłumacza języka migowego, 
  • pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, 
  • kolonii i obozów dla dzieci niepełnosprawnych poniżej 25 roku życia. 

Ulga rehabilitacyjna. Kiedy można skorzystać?

Ulgę rehabilitacyjną można otrzymać w przypadku, jeśli posiada się orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności bądź dokument, który to potwierdza. Osoby ubiegające się o ulgę nie mogą wykluczyć, że Urząd Skarbowy sprawdzi wiarygodności dokumentów. Ulga nie przysługuje, jeśli odliczenia były finansowane z NFZ, zakładowego zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych bądź fundusz aktywności oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej o: