Ministerstwo Finansów: dziura budżetowa w 2019 r. to 13,7 mld zł. Prawie połowa rocznego planu

Resort finansów przedstawił szacunkowe dane dotyczące sytuacji budżetu państwa za 2019 r. Odnotowano deficyt w wysokości 13,7 mld zł, czyli 47,9 proc. rocznego planu, który w zeszłym roku wynosił 28,5 mld zł.

- W okresie styczeń-grudzień 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 400,6 mld zł i były wyższe o 20,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-grudzień 2018 r. o ok. 18 mld zł - podał resort finansów. Z wyliczeń ministerstwa wynika, że dochody z podatku VAT były wyższe o 3,4 proc. rok do roku (o ok. 5,9 mld zł), a dochody z podatku PIT wyższe o 9,9 proc. rok do roku (o ok. 5,9 mld zł). Jednocześnie, jak wylicza resort, wyższe 15,5 proc. były także dochody z podatku CIT (o ok. 5,4 mld zł), z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych - o 4,3 proc., czyli ok. 0,2 mld zł.

Zobacz wideo

Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów, wykonanie dochodów niepodatkowych od stycznia do grudnia 2019 r. wyniosło ok. 31,3 mld zł i było wyższe o 8,5 proc., czyli ok. 2,5 mld zł - w porównaniu z rokiem 2018. Jednocześnie według projektu przesłanego we wrześniu 2019 r. wykonanie tegorocznego deficytu miało wynieść 11,99 mld zł.

Resort podał, że wykonanie wydatków budżetu państwa w w 2019 r. wyniosło 414,2 mld zł, czyli 99,5 proc. założonego planu. - W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (390,5 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 23,8 mld zł, tj. 6,1 proc., głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 5,3 mld zł) oraz dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 3,1 mld zł), ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej (więcej o 3,1 mld zł) - podało ministerstwo. Z szacunków wynika jednocześnie, że wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były niższe o 2,2 mld zł w porównaniu z 2018 r. 

Zrównoważony budżet, czyli prognoza na 2020 rok

Przypomnijmy, że jeśli chodzi o 2020 r. to dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie ok. 435,3 mld zł. Tyle samo - zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego - miałyby wynieść wydatki. Jednak, jak wskazują ekonomiści, tak przedstawiony zrównoważony budżet jest mocno naciągany i w praktyce może się nie zrealizować. Zdaniem Ignacego Morawskiego, eksperta i szefa centrum analiz SpotData, choć w budżecie deficyt wynosi zero, to w sektorze finansów publicznych, uwzględniającym wszystkie instytucje publiczne (wraz z samorządami), deficyt ma sięgnąć ponad 26 mld zł (1,2 proc. PKB). Jest to wynik liczony według metodologii UE.

Kiedy odejmie się jednorazowe działania związane z opodatkowaniem transferu OFE na indywidualne konta emerytalne czy z dochodami ze sprzedaży praw do emisji CO2, to deficyt w finansach publicznych sięgnąć ma ok. 48 mld zł (2,2 proc. PKB). W takiej sytuacji mówienie o zrównoważonym budżecie nie ma już większego sensu

- skomentował Ignacy Morawski ze SpotData.

Więcej o: