Wkrótce mija termin zapłacenia podatku od psa. Za jakie inne zwierzęta domowe powinniśmy jeszcze zapłacić?

Właściciele psów do 30 kwietnie muszą uiścić podatek od posiadania ukochanego pupila. Danina wynosi jednak niewiele ponad 100 złotych i obowiązuje tylko w niektórych gminach. Informujemy, czy za inne zwierzęta domowe też trzeba płacić.

Podatek od psa istnieje od 1991 roku (ale wiele o nim nie wie), czyli od momentu wejścia w życie ustawy o podatkach i daninach. Z jego tytułu osoby posiadające psy muszą do 30 kwietnia uiścić opłatę za swojego ukochanego pupila. Kwota podawana jest co roku w obwieszczeniu ministra finansów. W 2020 roku danina od posiadania wyniesie maksymalnie 125,40 zł. To nieznaczny wzrost względem ubiegłego roku, kiedy to podatek wynosił 123,18 zł. Kwota jest odpowiednio mniejsza w momencie, gdy pies urodził się w trakcie trwania roku podatkowego. 

Podatek od psa. Przypominamy, kto jest z niego zwolniony

Przepisy nie obowiązują wszystkich właścicieli czworonogów, gdyż o tym, czy podatek obowiązuje decyduje rada miasta bądź gminy. Ponadto, część osób jest z niego zwolniona. Poza mieszkańcami miast i gmin, w których nie obowiązuje podatek, daniny nie muszą płacić następujące osoby:

  • osoby w wieku powyżej 65 roku życia, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe,
  • rolnicy (z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów),
  • osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego,
  • posiadające znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji (z tytułu posiada jednego psa),
  • personel dyplomatyczny i urzędów konsularne, jeśli nie są obywatelami Polski (ważne tylko pod warunkiem wzajemności). 

>>> Podatek dla najbogatszych? Biedroń: Obecnie system nie jest sprawiedliwy

Zobacz wideo

Wkrótce mija termin zapłaty podatku od psa

Prawną podstawią podatku od posiadania psa jest Art. 18a. z Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Jedynym zwierzęciem domowym zawartym w niej jest właśnie pies, więc zgodnie z tymi przepisami nie ma konieczności płacenia podatków od innych zwierząt, takich jak kot, rybki, kanarki, chomiki czy króliki.

Więcej o: