Podwyżki dla służb mundurowych. Beneficjentami Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna i SOP

We wtorek rząd przyjął nowe rozporządzenia, na mocy których funkcjonariusze czterech służb mundurowych będą mogli otrzymać miesięczne podwyżki w wysokości 500 zł. To realizacja porozumienia ze związkami zawodowymi z listopada 2018 r.

Na posiedzeniu rządu zostały przyjęte cztery nowe rozporządzenia dotyczące wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Przedstawicielom tych czterech zawodów podwyżki będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. 

Wyższe wynagrodzenie otrzymają wszyscy przedstawiciele wymienionych służb mundurowych. Rozporządzenia mają związek z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 r. porozumieniem pomiędzy szefem MSWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Zobacz wideo Co to znaczy dobrze zarabiać? Pytamy Polaków [5 GAZETA.PL]

Podwyżki dla służb mundurowych. Mają poprawić sytuację materialną rodzin funkcjonariuszy 

Centrum Informacyjne Rządu podało informację, że podwyżka ma m.in. motywować do podejmowania służby w formacjach mundurowych podległych MSWiA oraz poprawić sytuację materialną rodzin funkcjonariuszy tych służb. Przyjęte rozporządzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Porozumienie MSWiA z przedstawicielami służb. Funkcjonariusze dostali podwyżki

8 listopada 2018 r. służby mundurowe zawarły porozumienie z MSWiA. Przewodniczący związku zawodowego policjantów stwierdził, że "to najlepsze porozumienie, jakie udało się wynegocjować". W taki sposób zakończy się trwający od lipca 2018 r. protest służb mundurowych.

Porozumienie, jakie dzisiaj podpisaliśmy, jest najlepszym porozumieniem, jakie udało się wynegocjować. Nie jest ono doskonałe, niemniej jednak (...) uważam, że jest to milowy krok. Nie oczekiwałem nawet tego, co dzisiaj tutaj dla dobra tysięcy polskich funkcjonariuszy zrobiliśmy. Bardzo dziękuję panu ministrowi

- podsumowywał wówczas Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów. 

1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze dostali podwyżkę uposażenia "w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł brutto na etat". Od 1 stycznia 2020 r. z kolei przysługuje im podwyżka w wysokości 500 zł brutto.

Więcej o: