Emerytura po 40 latach pracy? Andrzej Duda podpisał umowę programową z NSZZ "Solidarność"

Przewodniczący "S" Piotr Duda poinformował, że w nowej umowie programowej, którą związek zawarł z ubiegającym się o reelekcję prezydentem Andrzejem Dudą, ponownie znalazł się zapis o emeryturach stażowych, wypłacanej po przepracowaniu określonej liczby lat.

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zawarł nową umowę programową z NSZZ "Solidarność". Szef związku Piotr Duda podkreślił, że jest to kontynuacja umowy sprzed pięciu lat, z czasów kampanii prezydenckiej.

Piotr Duda powiedział, że rozmowy na temat zawarcia nowej umowy trwały już podczas styczniowego posiedzenia Komisji Krajowej "Solidarność" w Pałacu Prezydenckim. Podczas spotkania dokonano oceny umowy programowej, a przedstawiciele związku zawodowego przedstawili oczekiwania pracownicze wobec urzędującego prezydenta.

Zobacz wideo Paweł Kowal komentuje słowa prezydenta o wyborach

Nowa umowa programowa. Jest zapis o emeryturze stażowej

Przewodniczący Piotr Duda poinformował, że w nowej umowie programowej, którą związek zawarł z ubiegającym się o reelekcję prezydentem Andrzejem Dudą, ponownie znalazł się zapis o emeryturach stażowych, które są bardzo istotne dla związkowców i pracowników. Wyjaśniał, że projekt emerytur stażowych z 2015 roku został odrzucony przez Sejm. Piotr Duda podkreślił jednak, że zgodnie z zapisami poprzedniej umowy programowej udało się przywrócić najważniejszy dla związku niższy wiek emerytalny.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ruch związkowy to wielka wartość dla Polski, bowiem działa na rzecz dobra Polaków. Prezydent zaznaczył, że Lech Kaczyński bardzo cenił ruch związkowy jako ten dbający o zwykłego człowieka i ten, który przyniósł Polsce wolność. Prezydent Andrzej Duda mówił także o współczesnym znaczeniu związku zawodowego NSZZ Solidarność, który jest największym ruchem związkowym w Polsce. - To jest ruch, który chce dobrze dla Polski, dla tej Polski, w której mieszka zwykły człowiek, dla tej Polski, co do której tak bardzo chcemy, żeby zasada sprawiedliwości społecznej z artykułu 2. konstytucji była tutaj faktem. Tak samo jak bardzo chcemy, aby inne normy konstytucyjne określające te podstawowe elementy kształtowania nowoczesnego ustroju, społecznego i politycznego, były w naszym kraju realizowane - mówił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda dziękował też "Solidarności" za możliwość kontynuowania współpracy oraz za to, że Solidarność prosiła go o pełnienie roli mediatora w negocjacjach z rządem w ciągu ostatnich pięciu lat. - Cieszę się ogromnie, że udawało się wypracować takie rozwiązania, które z punktu widzenia związku zawodowego reprezentującego pracujących były takimi, które okazało się, że zabezpieczają pracowników, a jednocześnie służą rozwojowi Rzeczypospolitej - mówił prezydent.

Przed pięcioma laty obecny prezydent - jako kandydat - zobowiązał się między innymi do realizacji programu opierającego się na czterech filarach - rodzinie, pracy, bezpieczeństwie i dialogu. W nowej umowie znalazły się zapisy dotyczące emerytur stażowych, dodatku solidarnościowego dla tych, którzy utracili pracę w czasie epidemii czy promocja układów zbiorowych pracy.

Rzecznik Komisji Krajowej Solidarności Marek Lewandowski podkreślił, że prezydent wywiązał się ze swoich obietnic sprzed pięciu lat. Zwrócił też uwagę na to, że dzięki swojej działalności prezydent Andrzej Duda nadał odpowiedni wymiar dialogowi społecznemu.

Czym jest emerytura stażowa?

Emerytura stażowa, wypłacana po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat, bez względu na wiek, to jeden z głównych postulatów kilku polskich związków zawodowych. Zyskał on poparcie Andrzeja Dudy, lecz prezydent jest w tej kwestii dość mocno odosobniony. Jeszcze w zeszłym roku planom wprowadzenia emerytury stażowej sprzeciwiał się bowiem rząd.

Jak już pisaliśmy, po wprowadzeniu emerytury stażowej Polacy mogliby ją otrzymywać już w wieku 53-58 lat. Kryterium tego świadczenia nie miałby być, jak dzisiaj, wiek, a staż pracy.

Kobiety byłyby uprawnione do świadczenia po przepracowaniu 35 lat, a mężczyźni 40. Dzisiaj do otrzymania emerytury niezbędne jest osiągnięcie odpowiedniego wieku - wynosi on 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. W wielu krajach Unii Europejskiej jest znacznie wyższy.

Więcej o: