Dług Skarbu Państwa cały czas rośnie. W miesiąc o ponad 10 mld zł

Zadłużenie Skarbu Państwa pod koniec maja 2020 roku wyniosło 1087,38 mld zł. W skali miesiąca wzrosło o 0,9 proc, czyli 10,2 mld zł.

Dane dotyczące zadłużenia na koniec maja podało Ministerstwo Finansów, które opublikowało komunikat w tej sprawie. Zadłużenie na poziomie 1087,38 mld zł jest rekordowo duże. Od początku roku zadłużenie zwiększyło się o 114 mld zł, czyli prawie 12 proc. 

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło w maju. Co jest przyczyną?

Jak podało Ministerstwo Finansów, wzrost zadłużenia w maju 2020 roku był głównie wypadkową:

  • potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,8 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 7 mld zł, pomniejszającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-1,9 mld zł) oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (-2 mld zł),
  • zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+8 mld zł),
  • obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+7 mld zł), · pożyczki FS (+0,2 mld zł) wobec FRD (w ramach SFP),
  • różnic kursowych (-6,4 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 2,2 proc., wobec USD o 3,5 proc., wobec CHF o 3,2 proc. 
Zobacz wideo Koronakryzys może zapoczątkować nową zimną wojnę? Borys: Po pandemii mamy niebezpieczną mieszankę [Studio Biznes odc. 40]

Zadłużenie Skarbu Państwa. Spada dług w obcych walutach 

W maju 2020 roku zadłużenie w walutach obcych spadło o 7,2 mld zł, co było wynikiem: ujemnego salda emisji długu Udział długu w walutach obcych w całym długu Skarbu Państwa wyniósł 23,3 proc., tj. spadł o 0,9 pkt proc. m/m i 3,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2019 roku Na spadek udziału w maju istotny wpływ miały różnice kursowe. Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu SP poniżej 25 proc.

MF podało także szacunkowe dane za czerwiec. Według nich wzrost długu był stosunkowo niewielki i wyniósł 1088,2 mld zł. Dług krajowy wyniósł 835 mld zł, a w obcych walutach 253,2 mld zł. 

Więcej o: