Rachunki za prąd w górę, ale trochę później? Opłata mocowa dopiero w 2021 r.

Zgodnie z ustawą o rynku mocy od 1 października br. miałaby być pobierana tzw. opłata mocowa. Szacuje się, że podniesie ona wysokość rachunków za prąd o ok. 10 proc. Możliwe jednak, że podwyżki zobaczymy dopiero od początku 2021 r., bo projekt nowelizacji ustawy przekłada wejście w życie opłaty mocowej o trzy miesiące.

Nowa opłata mocowa miała pojawić się w rachunkach za prąd już od 1 października br. Bardzo prawdopodobne jednak, że odczujemy ją dopiero w 2021 r., bo w Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o rynku mocy, która zakłada przesunięcie terminu wejścia w życie poboru opłaty na 1 stycznia 2021 r. We wtorek 21 lipca sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych pozytywnie zaopiniowała dokument.

Nawet jeśli z trzymiesięcznym opóźnieniem, to jednak opłata mocowa zacznie funkcjonować. Na fakturach na energię wszystkich odbiorców prądu - nie tylko milionów gospodarstw domowych, ale też firm - pojawi się ta nowa pozycja. 

Opłata mocowa przynajmniej kilkadziesiąt złotych rocznie

Ile będzie wynosić opłata mocowa? Jej wysokość na 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki poda do 30 września br., ale szacuje się, że będzie to ok. 45 zł za mW h. Oczywiście to, jak mocno dane gospodarstwo domowe odczuje wprowadzenie nowej opłaty, zależy od jego zużycia energii.

Zakładając, że w ciągu roku zużycie wyniesie 2 MWh, oznaczać to będzie dodatkowy wydatek ok. 90 zł w skali roku, a więc łączny koszt energii dla domu wzrośnie o ok. 5-6 proc. Oczywiście jednak są to jedynie bardzo orientacyjne wyliczenia, wszystko będzie zależeć ostatecznie od zużycia energii w danym gospodarstwie domowym oraz od wysokości opłaty mocowej. 

Opłata mocowa receptą na blackouty?

Po co wprowadzana jest opłata mocowa? Rząd tłumaczy to m.in. koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz stabilizacji cen (braku skoków z powodu niedoborów energii). Słowem, w pewien sposób jest to podatek na rzecz modernizacji elektrowni i ogólnie tego, aby wzmocnić zabezpieczenie procesu dostarczania prądu. 

Opłata mocowa ma także zachęcać do samodzielnej produkcji energii dzięki korzystaniu z własnych instalacji (np. fotowoltaicznych). Nowa danina będzie dodatkowym kosztem nie tylko dla gospodarstw domowych, lecz także przedsiębiorstw, więc taki sposób szukania przez nie oszczędności jest niewykluczony.

Zobacz wideo Pocztówka z #Wakacje2050 - Biebrza
Więcej o: