Ile przeciętnie żyją Polacy? Wciąż duża różnica między długością życia kobiet a mężczyzn

W 2019 roku przeciętna długość życia mężczyzn w Polsce wyniosła 74,1 lat, a kobiet 81,8 lat - podał GUS.

Jak wynika z raportu GUS "Trwanie życia w 2019 roku", średnia długość życia Polaków znacznie wydłużyła się na przestrzeni ostatnich lat. Wciąż jednak wiele nam brakuje do europejskiej czołówki. Innym niepokojącym symptomem jest fakt, że mężczyźni żyją dużo krócej od kobiet.

Zobacz wideo Czy nasze emerytury będą głodowe?

Ile lat przeciętnie żyją Polacy? Duża różnica pomiędzy średnim wiekiem kobiet a mężczyzn

W 2019 roku średnia długość życia mężczyzn w Polsce wyniosła 74,1 lat, a kobiet 81,8 lat. W porównaniu z rokiem wcześniej trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 0,3 i 0,1 roku, a w szerszej perspektywie - od 1990 roku - o 7,9 i 6,6 lat. 

Z danych wynika, że z roku na roku spada różnica pomiędzy przeciętnym wiekiem kobiet a mężczyzn. W 1991 roku wynosiła ona 9,2 lat, po dekadzie spadła do 8,2 lat, by w 2019 roku wynieść 7,7 lat. Zauważalny trend spadkowy wyhamował więc w ostatnich latach. Co więcej, wyższa umieralność mężczyzn od kobiet widoczna jest w każdej grupie wiekowej. 

W którym województwie Polacy żyją najdłużej?

GUS wyróżnia również fakt, że średnia długość życia w miastach jest większa niż na wsiach. Dostrzegalne różnice w tym aspekcie widać, gdy porównamy dane dotyczące poszczególnych województw. W 2019 roku najkrócej żyli mężczyźni w województwie łódzkim (72,5 lat), a najdłużej w województwie podkarpackim (75,4 lat). Najbardziej długowiecznych kobiet należy szukać natomiast w województwie podkarpackim (83,2 lat). Kobiety żyją najkrócej w województwie śląskim (80,8 lat). 

Polska na tle Europie wciąż wypada blado

Jak czytamy w analizie, mimo pozytywnych zmian przeciętnego trwania życia, Polska nadal wypada niekorzystnie na tle czołówki krajów europejskich. GUS zwraca uwagę, że na terenie Europy wciąż występuje duże różnice w przeciętnej długości trwania życia. "Najdłużej żyją mężczyźni w Szwajcarii - 81,9 lat, najkrócej na Litwie - 70,9 lat. Wśród kobiet najwyższe oczekiwane trwanie życia zanotowano w Hiszpanii - 86,3 lat, najkrótsze w Serbii - 78,4 lat".

Więcej o: