Praca w wojsku: wymagania, zarobki, przywileje. Jak dostać się do armii?

Praca w wojsku stała się w ostatnich lat celem wielu młodych ludzi. Nie wszyscy wiedzą jednak, jaka droga czeka osoby aspirujące do zawodów związanych z armią i jak może wyglądać ich przyszłość. Jakie wymagania trzeba spełnić i na jakie zarobki można liczyć?

Armia to nazwa ogólna dla sił zbrojnych danego państwa, złożona z bardzo różnych jednostek. Na polską armię składają się: wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, żandarmeria wojskowa czy GROM (jednostka wojsk specjalnych).

Praca w wojsku wymagania - kto może zostać żołnierzem?

Podstawowym kryterium, niezależnie od płci kandydata, jest posiadanie obywatelstwa polskiego i ukończony 18. rok życia. Ochotnik do pracy w armii musi spełnić szereg innych wymagań. Wśród nich najważniejszymi są:

 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • posiadanie kwalifikacji do pełnienia służby,
 • psychiczne i fizyczne predyspozycje do służby,
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne,
 • odpowiednia kategoria zdrowia (D i E uniemożliwiają służbę),
 • wyróżnianie się wiernością Rzeczpospolitej.

Jak dostać się do wojska? Jak przygotować się na nabór wojska zawodowego?

Jak wstąpić do wojska? Pierwszym etapem jest złożenie w WKU (Wojskowej Komendzie Uzupełnień) wymaganych dokumentów. W celach rekrutacyjnych należy przedstawić następujące zaświadczenia i druki: 

 • życiorys,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • akt urodzenia,
 • kopię dowodu osobistego,
 • poświadczenie zdobytego wykształcenia,
 • kopię prawa jazdy,
 • jeśli kandydat jest w związku małżeńskim - kopię aktu małżeństwa,
 • jeśli posiada dzieci - odpis aktu urodzenia,
 • potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.

Jak wygląda rekrutacja do wojska? Kolejne etapy to rozmowa kwalifikacyjna w jednostce wojskowej i testy sprawnościowe. Następnie odbywają się badania medyczne, które dzielą się na dwa etapy:

 • badania lekarskie - odbywają się w Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, która ma dwa tygodnie na wydanie opinii na podstawie przedstawionych badań.
 • badania psychologiczne - wielostronne testy psychologiczne przeprowadzane są w Wojskowej Poradni Psychologicznej.

Orzeczenia lekarskie kierowane są następnie do właściwej placówki WKU, gdzie ma miejsce weryfikacja dokumentów. Jeśli przebiegnie ona z wynikiem pozytywnym, następuje podpisanie przez kandydata kontraktu z dowódcą jednostki, gdzie będzie pełnił służbę. 

Jak wygląda praca w wojsku?

Podstawową kwestią w wojsku jest dyscyplina - stąd też trzeba być przygotowanym na konieczność przeniesienia się w zupełnie inną część kraju. Co do zasady żołnierze służą, broniąc granic państwa, co wiąże się także z misjami zagranicznymi. W czasie pokoju kierowani do prac związanych z pomocą cywilom, np. w czasie klęsk żywiołowych i katastrof.

Zobacz wideo Polscy spadochroniarze w akcji. Skok z ich perspektywy

Zasady zatrudnienia w wojsku

W wojsku polskim można być powołanym do pełnienia służby w formie:

 • kontraktu - na określony czas. Kontrakt zawiera się wtedy z przełożonym.
 • służby stałej - na czas nieokreślony.

Zarobki w wojsku polskim. Ile zarabiają żołnierze zawodowi? 

Wysokość uposażeń żołnierzy zawodowych zależy przede wszystkim od posiadanego stopnia wojskowego. Najmniej zarobią szeregowi, a najwięcej generałowie. Poniżej przedstawiamy średnie zarobki w kwotach brutto, które podane zostały na stronie MON:

 1. szeregowy - 4110 zł,
 2. starszy szeregowy - 4180 zł,
 3. starszy kapral - 4700 zł,
 4. plutonowy - 4740 zł,
 5. sierżant - 4970 zł,
 6. starszy sierżant - 5040 zł,
 7. młodszy chorąży - 5090 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem MON od 1 stycznia 2020 roku przeciętne wynagrodzenie żołnierza zawodowego wynosi 6154 zł brutto. Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Obrony Narodowej na wyższych stanowiskach żołnierze mogą zarobić 5790 do 16 830 złotych brutto.

Oprócz uposażenia żołnierzom przysługują: 

 • dodatki (np. motywacyjny, za długoletnią służbę, motywacyjny, specjalny),
 • nagrody (np. uznaniowe, jubileuszowe),
 • zapomogi (np. z powodu zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny)
 • należności (np. zwolnieniowe),
 • gratyfikacje (np. urlopowa),
 • zniżki.

Więcej informacji na temat zarobków i dodatkowego uposażenia można znaleźć na stronie wojsko-polskie.pl.

Jak zostać żołnierzem i wyjechać na misję?

W przypadku każdej z misji wojskowych procedury są nieco inne - wiele wniosły w tym zakresie doświadczenia polskich kontyngentów w misjach w Afganistanie i Iraku. Zawsze wyjazd poprzedza odpowiednie szkolenie, które nieco inaczej wygląda w przypadku nowo formowanych jednostek, a inaczej jeśli chodzi o wyjazd już istniejących oddziałów.

Praca cywilna w wojsku

Służba cywilna również jest potrzebna w wojsku - chodzi o wsparcie armii w zadaniach, które nie dotyczą bezpośrednio obrony kraju. Przywileje pracowników cywilnych w wojsku nie zawsze są podobne do tych, które posiadają mundurowi. Gdzie szukać ofert pracy w wojsku dla cywili? Podstawowym źródłem będą strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Agencji Mienia Wojskowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów nabór na pracę cywilną w wojsku prowadzony jest na stanowiska:

 • średniego szczebla zarządzania - główny księgowy budżetu resortu;
 • koordynujące - kierownik zespołu, szef oddziału, zastępca szefa oddziału, szef wydziału;
 • samodzielne - radca generalny, główny specjalista, audytor wewnętrzny, radca prawny, główny księgowy urzędu MON;
 • specjalistyczne - starszy specjalista, starszy inspektor kontroli wojskowej, specjalista, starszy inspektor;
 • wspomagające - starszy referent, referent, sekretarz, inspektor, statystyk.

Praca w wojsku jako kierowca

Praca kierowcy w wojsku to jedno z częściej poszukiwanych haseł. Oferty pracy w takim charakterze to przede wszystkim wysokie wymagania dotyczące prawa jazdy - najczęściej chodzi o kategorie ''C'' i ''C+E''. 

Praca w wojsku jako pielęgniarka

Praca pielęgniarki w wojsku także bywa ceniona. Między innymi w Wojskach Obrony Terytorialnej dba się o podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. W tej formacji obowiązują m.in. dofinansowania do studiów specjalistycznych i innych szkoleń. 

Więcej o: