KE proponuje Polsce ponad 11 mld euro na utrzymanie miejsc pracy. Tylko dwa kraje UE otrzymają więcej

Komisja Europejska zaproponowała 11,2 mld euro nisko oprocentowanej pożyczki w ramach instrumentu SURE, którego celem jest łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii koronawirusa. Tylko Hiszpania i Włochy mogą liczyć na większe wsparcie.

- Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by chronić miejsca pracy i źródła utrzymania. Dziś poczyniliśmy istotny krok w tym kierunku. Zaledwie cztery miesiące po tym, jak zaproponowałam utworzenie SURE, Komisja proponuje przeznaczenie 81,4 mld euro w ramach tego instrumentu na ochronę miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa w całej UE - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

KE proponuje pożyczki na utrzymanie miejsc pracy 

Poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej mają otrzymać pomoc w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki związanie ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy, bądź innymi przedsięwzięciami poczynionymi w reakcji na pandemię koronawirusa. 

W ramach instrumentu SURE wszystkie państwa członkowskie mogą otrzymać wsparcie finansowe w łącznej wysokości do 100 mld euro. Przedstawione Radzie przez Komisję wnioski w sprawie decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego opiewają na łączną kwotę 81,4 mld euro i obejmują 15 państw członkowskich.

Zobacz wideo Charles Michel, szef Rady Europejskiej: Po raz pierwszy nasz budżet będzie powiązany z klimatycznymi celami i poszanowaniem dla praworządności [ENG]

Polska jednym z głównych beneficjentów pomocy KE 

Polska będzie jednym z największych beneficjentów tego instrumentu. KE zaproponowała nam 11,2 mld euro pożyczki. Na więcej mogą liczyć jedynie Włochy oraz Hiszpania, które mają otrzymać odpowiednio 27,4 mld euro oraz 21,3 mld euro.

Jeśli chodzi o inne kraje, podział środków kształtuje się następująco: Belgia (7,8 mld euro), Bułgaria (511 mln euro), Czechy (2 mld euro), Grecja (2,7 mld euro), Chorwacja (1 mld euro), Cypr (479 mln euro), a także Łotwa (192 mln euro), Litwa (602 mln euro), Malta (244 mln euro), Rumunia (4 mld euro), Słowacja (631 mln euro) i Słowenia (1,1 mld euro). Ponadto wnioski o pomoc złożyły także Portugalia oraz Węgry. Inne kraje członkowskie również mogą to zrobić.