Dowody osobiste z odciskami palców. Jest projekt ustawy. Wiemy, kiedy wejdzie w życie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy dotyczącej zmian w dowodach osobistych. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek pojawienia się odcisków palców na dokumencie tożsamości.

Projekt ustawy w tej sprawie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Nowelizacja ma na celu dostosować obowiązujące przepisy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2019 roku. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, "zamierzeniem tego rozporządzenia jest ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz ryzyka przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów przez usunięcie istniejących, znaczących różnic w poziomie zabezpieczeń krajowych dokumentów służących do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się."

Zobacz wideo Aplikacje do bezpiecznego przechowywania danych w chmurze

Zmiany w dowodach osobistych. Odciski palców i dokumenty z krótkim terminem ważności 

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, czyli odcisków palców. Aby oddać odciski palców, trzeba będzie udać się do urzędu gminy lub skorzystać ze stacji mobilnej. 

Nowelizacja wprowadza także obowiązek pojawienia się podpisu posiadacza z zaznaczeniem, że nie dotyczy to dzieci do 12. roku życia oraz osób powyżej 12. roku życia, które nie mogą złożyć podpisu. Dodatkowo wprowadzona zostanie możliwość uzyskania dowodu osobistego z rocznym lub krótszym terminem ważności. Z tego rozwiązania skorzystać będą musiały, od których nie będzie można pobrać odcisków palców. Ponadto zlikwidowana zostanie możliwość składania wniosków o dowód drogą elektroniczną. 

Nowe dowody osobiste od 2021 roku. Czy będzie trzeba wymieniać stare dokumenty? 

Ujednolicenie przepisów krajowych nie powoduje jednak, że zmienią się wszystkie obowiązujące obecnie przepisy. Dowody osobiste wciąż będą wydawane na 5 i 10 lat. Zmiany nie oznaczają także obowiązku wymiany ważnych dowodów. Zgodnie z projektem nowelizacji nowe dowody będą wydawane od 2 sierpnia 2021 roku. Nowy dowód otrzymamy z datą upływ terminu ważności dotychczasowego dokumentu. 

Więcej o: