PKW przyjęła uchwały w sprawie finansów partii w 2019 roku. Przychody PiS i PO bardzo podobne

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła uchwały dotyczące finansów partii politycznych. Wynika z nich m.in., że PiS, podobnie jak Platforma Obywatelska, uzyskało ponad 41 mln zł przychodów. Sprawozdania Konfederacji i Zielonych zostały z kolei odrzucone, co ich członkowie głośno oprotestowali.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia PKW podjęła decyzje w sprawie sprawozdań finansowych partii politycznych oraz komitetów wyborczych, które musiały się rozliczyć m.in. ze swoich wydatków obejmujących koszty związane z wyborami do Sejmu i Senatu. Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej zostały opublikowane na jej stronie internetowej. W przypadku większości partii stwierdzono pewne uchybienia.

Sprawozdanie finansowe PiS. Uchybienia w dokumentach komitetu wyborczego

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe PiS bez zastrzeżeń. Wskazała jednak, że w przypadku sprawozdania komitetu wyborczego doszło do uchybień. W uchwale PKW czytamy, że w okresie sprawozdawczym PiS uzyskał przychody wysokości 41 mln 335 tys. 530 zł. Pochodziły one od osób fizycznych (900 tys. 150 zł), z kredytów (20 mln zł) i z subwencji z budżetu państwa (18 mln 543 tys. zł).

Na rachunek Funduszu Wyborczego wpłynęło łącznie 49 mln 890 tys. zł. 19 mln 988 tys. zł to wpłaty od osób fizycznych, 18 mln 600 tys. zł to wpłaty własne partii, 7 mln 600 tys. zł pochodziło z subwencji, a 3 mln 701 tys. zł z nadwyżki utworzonego Komitetu Wyborczego. W 2019 roku Fundusz Wyborczy PiS poniósł wydatki w wysokości 48 mln 864 tys. zł. Pieniądze te zostały przeznaczone m.in. na udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego (17 mln 150 tys. zł); udziału w wyborach do Sejmu i Senatu (31 mln 709 tys. zł).

Komitet Wyborczy PiS wskazał w sprawozdaniu z wyborów do Sejmu i Senatu, że wydał 30 mln 29 tys. zł. Środki te przeznaczono na koszty administracyjne (85 tys. 358 zł), w tym wynajem powierzchni biurowej (76 tys. 128 zł), telefony i internet (8 tys. zł), oraz utworzenie i utrzymanie strony internetowej (1 tys. 230 zł). 28 mln 802 tys. zł wydano na tzw. usługi obce. To m.in. koszty korzystania ze środków masowego przekazu i nośników plakatów (12 mln 406 tys. zł), wykonania materiałów wyborczych (8 mln 968 tys. zł), koszty spotkań wyborczych (4 mln 746 tys. zł) oraz wydatki podróże i noclegi (827 tys. zł).

Finanse PO. PKW przyjęła sprawozdanie, ale ma uwagi

PKW przyjęła sprawozdanie finansowe Platformy Obywatelskiej, ale zaznaczyła, że również w nim znajdują się uchybienia. Bez zastrzeżeń przyjęła sprawozdanie finansowe Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO N iPL Zieloni. W 2019 roku PO uzyskała przychody wysokości 41 mln 687 tys. zł. Pochodziły one od osób fizycznych (946 tys. 863 zł), z kredytów (24 mln 500 tys.) i subwencji wypłacanej z budżetu państwa (15 mln 465 tys. zł).

Fundusz Wyborczy pozyskał na swój rachunek 42 mln 498 tys. zł. 18 mln 106 tys. zł pochodziło z wpłat od osób fizycznych, 23 mln 81 tys. zł z wpłat własnych partii, a 1 mln 100 tys. zł z subwencji. W ubiegłym roku Fundusz Wyborczy PO poniósł wydatki w wysokości 42 mln 441 tys. zł. Zostały one przeznaczone na sfinansowanie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego (12 mln 485 tys. zł) oraz w wyborach do Sejmu i Senatu (29 mln 947 tys. zł).

Komitet Wyborczy Koalicji Wyborczej wykazał, że poniósł wydatki w wysokości 30 mln 220 tys. zł. Za te pieniądze pokryto m.in. koszty administracyjne w wysokości 114 tys. 367 zł, w tym 99 tys. 161 zł za wynajem przestrzeni biurowej, 14 tys. 590 zł za usługi telekomunikacyjne oraz  615 zł za utworzenie i utrzymanie strony internetowej. Ze sprawozdania komitetu wynika także, że na "usługi obce" wydano 29 mln 261 tys. zł. W tej kwocie mieszczą się takie wydatki jak korzystanie ze środków masowego przekazu i nośników plakatów (16 mln 653 tys. zł), wykonanie materiałów wyborczych (6 mln 265 tys. 325,57 zł), koszty spotkań wyborczych (1 mln 605 tys. zł), koszty podróży i noclegów (345 tys. zł).

Sprawozdania PSL przyjęte bez zastrzeżeń

PKW przyjęła sprawozdanie finansowe PSL oraz sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego tej partii bez zastrzeżeń. W 2019 roku ludowcy uzyskali przychody w wysokości. 7 mln 866 tys. zł. 1 mln 870 tys. zł pochodziło od osób fizycznych, 1 mln 500 tys. zł z kredytu, a 4 mln 476 tys. zł z subwencji.

Na rachunek Funduszu Wyborczego PSL w ubiegłym roku wpłynęło łącznie 10 mln 840 tys. zł. 8 mln 669 tys. zł to wpłaty od osób fizycznych, 1 mln 688 tys. zł to wpłaty własne partii, a kwota otrzymanej subwencji wyniosła 420 tys. zł.

Komitet wyborczy PSL wykazał, że wydał 8 mln 468 tys. zł. Koszty administracyjne pochłonęły 5 tys, zł, a usługi obce - 8 mln 213 tys. zł. Komitet przeznaczył 3 mln 466 tys. zł na korzystanie ze środków masowego przekazu i nośników plakatów, 3 mln 716 tys. zł na wykonania materiałów wyborczych, 369 tys. zł na organizację spotkań wyborczych oraz 6 tys. zł na podróże i noclegi. 

Zobacz wideo Kto zapłaci za dziurę w budżecie? „Będzie szukanie wroga”

Uchybienie w sprawozdaniu Lewicy. Nie ujęto w nim kredytu na 5 mln zł

PKW przyjęła sprawozdania finansowe Nowej Lewicy, ale wskazała w nim uchybienie. Sprawozdanie komitetu wyborczego Lewicy przyjęto bez zastrzeżeń. Partia wykazała, że w ubiegłym roku odnotowała przychody w łącznej kwocie 5 mln 777 tys. zł. Na kwotę tę składają się środki od osób fizycznych (995 tys. zł) i subwencja. (4 mln 318 tys. zł). Państwowa Komisja Wyborcza wykazała jednak, że Lewica popełniła błąd, podając sumę przychodów/wpływów partii, nie uwzględniając środków z kredytu bankowego w wysokości 5 mln zł. W uchwale czytamy, że faktyczne przychody Nowej Lewicy w 2019 roku wynosiły 10 mln 777 tys. zł.

Komitet wyborczy Lewicy oświadczył, że w ubiegłym roku wydał 9 mln 641 tys. zł. Koszty administracyjne pochłonęły łącznie 50 tys. 620 zł. 15 tys. 823 zł przeznaczono na wynajem przestrzeni biurowej, 2 tys. 195 zł to koszty telekomunikacyjne, a utworzenie strony i jej utrzymanie kosztowało 32 tys. 601 zł. 

"Usługi obce" kosztowały 9 mln 266 tys. zł. Na korzystanie ze środków masowego przekazu i nośników plakatów wydano 4 mln 759 tys. zł, na wykonanie materiałów wyborczych 3 mln 68 tys. zł, na koszty spotkań wyborczych 1 mln 14 tys. zł, a na podróże i noclegi 233 tys. zł. Na dzień złożenia sprawozdania finansowego Komitet posiadał niespłacone zobowiązania finansowe na łączną kwotę 873 tys. zł.

PKW odrzuciła sprawozdania Zielonych i Konfederacji 

PKW przyjęła sprawozdanie roczne Inicjatywy Polska, ale wskazała w nim uchybienia. W uchwale czytamy, że partia nie wykazała numeru rachunku bankowego Funduszu Wyborczego oraz nazwy i adresu siedziby banku prowadzącego ten rachunek, co oznacza, że złożyła sprawozdanie niezgodnie ze wzorem. Ze sprawozdania partii wynika, że w ubiegłym roku pozyskała środki finansowe w wysokości ponad 8 tys. zł. Pieniądze te pochodziły od osób fizycznych.

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie partii Zieloni, ponieważ ta nie wykazała kwot wydatków poniesionych w związku z udziałem w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu. Ze sprawozdań Zielonych wynika, że partia pozyskała w ubiegłym roku ponad 189 tys. zł, a jej Fundusz Wyborczy wydał 396 tys. zł.

PKW odrzuciła również sprawozdanie Konfederacji Wolność i Niepodległość. Sprawozdanie jej komitetu wyborczego przyjęto, wskazując na uchybienia. Partia wykazała, że w 2019 roku otrzymała 2 mln 29 tys. zł z darowizn, na konto jej Funduszu Wyborczego wpłynęło z kolei 1 mln 730 tys. zł. Wydatki lub koszty Komitetu Wyborczego Konfederacji wyniosły 1 mln 824 tys. zł. 

"Konfederacja Wolność i Niepodległość przyjęła, niedozwoloną przepisami [...] Kodeksu wyborczego, korzyść majątkową w postaci, co najmniej jednego roll-upu innego podmiotu (Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy) uczestniczącego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r." - czytamy w uchwale PKW.

Więcej o: