Waloryzacja emerytur 2021. Będą podwyżki. Ile emeryci dostaną na rękę?

Waloryzacja emerytur odbywa się co roku w marcu. W 2021 roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,84 proc. Ile emeryci otrzymają na rękę? Czy wzrośnie emerytura minimalna?

Waloryzacja to dostosowanie świadczeń do obecnej sytuacji gospodarczej w kraju. Dzięki niej świadczenia  wartość na przestrzeni lat. Emerytury i renty są waloryzowane co roku 1 marca. Wskaźnik waloryzacji oblicza się na podstawie wskaźnika cen i usług (inflacja) zwiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac w poprzednim roku. W 2020 roku świadczenia zostały powiększone o 3,6 proc., co w porównaniu z poprzednimi latami można uznać za spory wzrost. W 2021 roku waloryzacja może być na podobnym poziomie.

Zobacz wideo Jak prezydentura Bidena wpłynie na relacje Polska-Stany Zjednoczone?

Waloryzacja emerytur i rent. O ile wzrosną świadczenia? 

W 2021 roku emerytury zostaną podwyższone o 3,84 proc. Wskaźnik może ulec nieznacznej korekcie po przedstawieniu przez GUS w lutym 2021 roku danych dotyczących 2020 roku. Koszt podwyżki świadczeń ma wynieść 9,6 mld zł 

Podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku, zdecydowano się na wprowadzenie waloryzacji dwutorowej. Najbiedniejsi emeryci i renciści mogą liczyć na podwyżkę świadczeń o gwarantowane 50 zł. Dla porównania, w minionym roku było to 70 zł. Gwarantowany próg wiąże się z podwyższeniem najniższej emerytury do 1250 zł brutto, czyli 1068 zł netto. Dodatkowo do 937,50 zł wzrosną renty z tytuł częściowej niezdolności do pracy. 

Waloryzacja emerytur 2021. Ile dostaną emeryci na rękę?

Obecnie emeryci otrzymują najmniej 1200 zł brutto, czyli 1027 zł netto. Po waloryzacji ich świadczenia wzrosną o 41 zł netto. Podobna sytuacja dotyczy świadczeniobiorców otrzymujących 1300 zł. W ich przypadku również świadczenia zostaną podwyższone o gwarantowane 50 zł, do 1350 zł brutto, czyli 1149 zł na rękę. 

W przypadku emerytury na poziomie 1500 zł po waloryzacji świadczenie wyniesie 1558 zł brutto, czyli 1319 zł netto. Osoby otrzymujące co miesiąc 2000 zł brutto od marca dostawać będą 2077 zł brutto (1744 zł netto; wzrost o 63 zł), zaś jeśli świadczenie wynosi 3000 zł brutto, to po waloryzacji wzrośnie od 3115 zł brutto, czyli 2592 zł netto.  

Więcej o: