Ulga dla młodych 2021. Dla kogo zerowy PIT? Ile wynosi limit zarobków w 2021 roku?

Ulga dla młodych to tzw. zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia. Kto może z niej skorzystać? Ile wynosi limit zarobków w tym roku?

Zerowy PIT dla młodych wszedł w życie w 2019 roku. Ulga podatkowa skierowana jest do pracowników, którzy nie ukończyli 26. roku życia, a uzyskują dochód z tytułu umowy o pracę bądź umowy zlecenie

Zobacz wideo Kiedy Izrael osiągnie odporność populacyjną?

Ulga dla młodych. Kto może z niej skorzystać? 

Ulga dla młodych przysługuje osobom, które w ciągu roku podatkowego osiągnęły dochody niższe niż 85 528 zł. Opodatkowana będzie jedynie kwota powyżej ustalonego poziomu. Kluczowy jest powyższy próg dochodowy, a nie liczba zawartych w danym czasie umów. 

Z ulgi dla młodych nie mogą skorzystać osoby będące na umowie  o dzieło bądź samozatrudnieniu. Ulgą nie są objęte składki na ZUS oraz NFZ (jeśli dany pracownik jest nimi objęty). Łącznie skorzysta z niej dwa miliony pracowników. 

W ubiegłym roku ulga ta wynosiła zaledwie 35 636 zł, gdyż przepisy wprowadzające zerowy PIT dla młodych został wprowadzony w sierpniu 2019 roku. W związku z tym rozliczeniu za 2019 roku można przysługiwała ona za zaledwie pięć z 12 miesięcy. 

Ulgi podatkowe 2021. Czy rząd wprowadził nowe ulgi podatkowe? 

W 2021 roku rząd nie przygotował żadnych nowych ulg podatkowych. Oto lista ulg, z których mogą skorzystać podatnicy podczas składania rozliczenia podatkowego za 2020 rok:

  • ulga na internet,
  • ulga na dziecko,
  • składki ZUS, zdrowotne, emerytalne (IKZE),
  • składki zdrowotne,
  • ulga dla krwiodawców,
  • darowizny na cele szlachetne bądź cele kultu religijnego,
  • ulgi rehabilitacyjna,
  • ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,
  • ulga termomodernizacyjna,
  • odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej.
Więcej o: