Hulajnogi elektryczne będą zakazane dla dzieci poniżej 10 roku życia. Jest nowelizacja ustawy

Rząd postanowił uregulować status prawny hulajnóg i deskorolek elektrycznych (UTO). Zgodnie z nowymi przepisami, osoby jeżdżące na hulajnogach będą m.in. musiały ustąpić pierwszeństwa pieszym. Poza tym dzieci mające mniej niż 10 lat nie będą mogły na nich jeździć po drogach publicznych, zaś te w wieku 10-18 lat będą musiały mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury - podało Centrum Informacyjne Rządu. W ten sposób rząd chce uregulować status prawny hulajnóg i deskorolek elektrycznych (UTO).

"Do tej pory stan prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego pozostawał nieuregulowany. Stwarzało to realne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach" - podkreślono w komunikacie. Zgodnie z proponowanymi przepisami osoby jeżdżące na hulajnogach będą m.in. musiały ustąpić pierwszeństwa pieszym, czy stosować się do ograniczeń prędkości

Zobacz wideo Aplikacje przydatne dla kierowców

Rząd przyjął nowelizację ustawy. Co zostało zabronione? 

Po zmianie zabronione będzie m.in.:

  • kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h;
  • kierowanie hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;
  • przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów;
  • ciągnięcie lub holowanie hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów;
  • pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Kapsuły dla bezdomnych Ulmer NestNiemcy. W Ulm stanęły kapsuły dla bezdomnych jak z Cyberpunka 2077

Jakie przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych wejdą w życie? 

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych będą następujące:

  • Kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
  • W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h - z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
  • Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
  • Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.
  • Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji - również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Warszawska policja wykorzystuje drony do patrolowania przejść dla pieszychDrony warszawskiej policji patrolowały stołeczne przejścia dla pieszych

Analogiczne przepisy dotyczyć będą osób korzystających z deskorolek elektrycznych. Będą mogli oni jeździć drogą dla rowerów z prędkością maksymalną do 20 km/h, a osoby w wieku od 10 do 18 lat będą musiały posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Więcej o: