Dwa miliony złotych kary dla byłego wójta. CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury

Centalne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło kontrolę w gminie Pszczew w woj. lubuskim. Czynności zakończyły się zawiadomieniem do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego wójta. Kara dla włodarza wynosi ponad 2 mln złotych.

Jak poinformowało w komunikacie Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Poznaniu od 22 września 2020 r. do 16 grudnia 2020 r. prowadził analizę przedkontrolną w zakresie naliczenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych kary umownej Gminie Pszczew. Kara ma zostać nałożona z tytułu niezagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem, nieruchomości przekazanej Gminie przez ANR.

Kara dla gminy Pszczew

"W toku działań prowadzonych przez CBA stwierdzono, że w 2005 r. Agencja przekazała nieodpłatnie Gminie Pszczew dwie nieruchomości położone na terenie gminy, z przeznaczeniem na ogólnodostępny teren usług rekreacyjnych i turystycznych oraz pod infrastrukturę komunalną i zieleń izolacyjną. Nieruchomości miały zostać zagospodarowane w ciągu 10 lat od dnia nabycia" - wyjaśniło biuro.

ANR w trakcie kontroli przeprowadzonych w latach 2008-2015 stwierdziła, że gmina nie wywiązała się z nałożonego umową obowiązku zagospodarowania nieruchomości. Były one użytkowane niezgodnie z umową - przez osoby trzecie, początkowo w ramach umów dzierżawy, a później w ramach bezumownego korzystania, w celach rolniczych.

Kontrola poskutkowała naliczeniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych kary umownej w wysokości 2 162 373,39 zł.

Zobacz wideo Sośnierz: Jeśli CBA potwierdzi nieprawidłowości, sprawą Szumowskiego powinna zająć się prokuratura

Były wójt Pszczewa w prokuraturze

W trakcie czynności ustalono, że osobą odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości był Wójt Gminy Pszczew, który sprawował ten urząd w latach 1998-2018.

W oparciu o wyniki zakończonej analizy przedkontrolnej CBA 18 lutego 2021 r. skierowało do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Wójta, który swoim postępowaniem wyczerpał znamiona czynu zabronionego z art. 231 § 1 k.k., tj. nie dopełnił swoich obowiązków, działając na szkodę zarządzanej przez siebie gminy.

Więcej o: