Korekta PIT. Na czym polega korekta zeznania podatkowego i jak jej dokonać?

Błąd w zeznaniu podatkowym nie zawsze musi mieć drastyczne konsekwencje. Szybka reakcja i korekta PIT powinna pomóc. Na czym ona polega i jak jej dokonać? Podpowiadamy.

Korekta PIT niezbędna jest zawsze wtedy, gdy uświadomimy sobie błąd popełniony w zeznaniu, które zostało już wysłane do urzędu skarbowego. Na czym polega?

Zobacz wideo Podatek dla najbogatszych? Biedroń: Obecnie system nie jest sprawiedliwy

Korekta zeznania podatkowego. Na czym polega?

Korekta zeznania podatkowego przysługuje zarówno wtedy, gdy wysłaliśmy je drogą elektroniczną, jak i w przypadku dokumentu wysłanego pocztą. Warto podkreślić, że nie istnieje tutaj limit - korekta PIT może być składana dowolną ilość razy. Oczywiście należy się starać, żeby nasze działanie było skuteczne już za pierwszym razem. 

Korekta zeznania podatkowego powinna być złożona w formie przygotowanej osobiście deklaracji korygującej. Jakie są skutki jej złożenia dla podatnika? Przede wszystkim zmianie ulegają błędy obliczeniowe, ale też korygowane są nieprawdziwe informacje odnośnie danych osobowych czy zasady rozliczania (np. na wspólne rozliczenie z małżonkiem).

Jak zrobić korektę PIT?

Korekta PIT polega w zasadzie na przesłaniu po raz kolejny tej samej deklaracji, jednak z wyraźnym wskazaniem, że jest to korekta zeznania podatkowego. Jak zrobić korektę PIT: online czy w formie tradycyjnej? Najlepiej uczynić to w takiej formie, w jakiej składaliśmy pierwotne zeznanie. W zasadzie możemy ją dostarczyć na trzy sposoby:

  • poprzez dostarczenie do okienka podawczego w urzędzie;
  • dzięki wysłaniu druku pocztą;
  • w formie online.

Korekta PIT-37. Do kiedy się ją składa?

  • Korekta PIT-37 powinna być dokonana niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości. Czekając, aż organy podatkowe wykonają kontrolę, narażamy się na znacznie większe kłopoty. Do kiedy korekta PIT-37 ma sens? Składa się ją do momentu przedawnienia, czyli pięć lat od końca roku, w którym upłynął czas płatności danego podatku. Po upływie terminu przedawnienia dane zobowiązanie nie może już być egzekwowane. Łatwo jest więc wyliczyć, że w przypadku podatku z terminem płatności mijającym 30 kwietnia 2021 roku, urząd skarbowy może ścigać podatnika za nieprawidłowości aż do końca 2026 roku.

Korekta PIT-36. O czym pamiętać? 

  • Jak przebiega korekta PIT-36? Ten rodzaj deklaracji dotyczy przede wszystkim osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Korekta odbywa się w tym przypadku na zasadach analogicznych do PIT-37. Niekiedy urząd sam może poprawić błędy w deklaracji, informując później podatnika. Dzieje się to jednak tylko w przypadku oczywistych uchybień, które nie dotyczą wysokich sum - zmiana wysokości zeznania podatkowego nie może przekraczać tysiąca złotych. 

Korekta PIT-11. Kto odpowiada w przypadku kontroli?

  • Czy przed organami podatkowymi podatnik może odpowiadać za błędy płatnika? Okazuje się, że tak. Dzieje się tak od chwili złożenia przez podatnika rozliczenia rocznego. Warto więc skontrolować dane zawarte w druku, który otrzymaliśmy od pracodawcy. Korekta PIT-11 może być wykonana tylko przez płatnika, więc to do niego podatnik powinien się zwrócić z wnioskiem o poprawienie deklaracji. Wówczas błędy mogą być naprawione - włącznie z zapłaceniem zaległych zaliczek. Odpowiedzialność wciąż ciąży jednak na podatniku.

e-PIT - korekta

Korekta deklaracji złożonej w systemie Twój e-PIT możliwa jest zarówno za pośrednictwem aplikacji, jak i poza nią. W ramach systemu przygotowano stosowną opcję korekty przesłanej tą drogą aplikacji. Polega ona na przygotowaniu ostatecznej wersji wraz z zaznaczeniem pola wskazującego, że chodzi właśnie o korektę deklaracji. Ważne jest to, że w nowym formularzu wypełniamy wszystkie wymagane pola, nie tylko te, w których uprzednio były błędy. 

Więcej o: