Ostatnie chwile na rozliczenie PIT. Ulgi podatkowe. Co można odliczyć od podatku?

30 kwietnia 2021 r. mija termin rozliczania PIT-ów. W tym roku pojawiły się cztery nowe ulgi podatkowe, które są związane z epidemią koronawirusa. Sprawdź, co można odliczyć w tym roku.

Podatnicy mają czas na złożenie zeznań podatkowych do piątku 30 kwietnia. Podobnie, jak miało to miejsce w ubiegłym roku, można to zrobić za pośrednictwem portalu Twój e-PIT. To ważna informacja dla wszystkich tych, którzy chcieli rozliczyć PIT samodzielnie. Pamiętajmy bowiem, że po 30 kwietnia fiskus rozliczy za nas zeznanie podatkowe automatycznie. W takim przypadku podatnik straci jednak możliwość odliczenia ulg podatkowych. A tych jest naprawdę sporo.

Zobacz wideo Czy nowy podatek od reklam wejdzie w życie?

Ulgi podatkowe. Co można odliczyć w zeznaniu podatkowym?

Urząd skarbowy przygotowując nasze zeznanie podatkowe, wypełnia za nas jedynie dokumenty dotyczące dochodów. Wszelkie ulgi należy rozliczyć samodzielnie. Większość ulg wymaga spełnienia pewnych warunków, ale są też takie odliczenia, z których może skorzystać każdy podatnik. Należy do nich na przykład ulga na internet. Inne ulgi podatkowe to:

 • ulga na dziecko,
 • składki ZUS, zdrowotne, emerytalne (IKZE),
 • składki zdrowotne,
 • ulga dla krwiodawców,
 • darowizny na cele szlachetne bądź cele kultu religijnego,
 • ulgi rehabilitacyjna,
 • ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej.

Nowe ulgi podatkowe z powodu pandemii 

Co ważne, w tym roku pojawiły się cztery nowe możliwości obniżenia podatków. Wszystkie związane są z epidemią koronawirusa.

Ulga podatkowa od darowizny na walkę z COVID-19

Od podstawy opodatkowania za 2020 r. można w tym roku odliczyć darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Darowizna rzeczowa lub gotówka musi być przekazanej nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2021 roku oraz nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostanie ogłoszone odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem. Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na:

 • Agencję Rezerw Materiałowych,
 • Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych,
 • wskazane podmioty lecznicze, o ile zostały wpisane do wykazu.

Jeśli chcemy odliczyć darowiznę, to należy udokumentować ją tak, by na dowodzie wpłaty znajdowały się dane pozwalające zidentyfikować darczyńcę oraz informacje o wysokości przekazanej kwoty wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez obdarowywanego. 

Jeśli chcemy odliczyć darowiznę, to należy udokumentować ją tak, by na dowodzie wpłaty znajdowały się dane pozwalające zidentyfikować darczyńcę oraz informacje o wysokości przekazanej kwoty wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez obdarowywanego. 

To, jak dużą kwotę możemy odliczyć, zależne jest od tego, kiedy przekazaliśmy darowiznę:

 • od 30 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - 200 proc. wartości darowizny;
 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. - 150 proc. wartości darowizny;
 • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii - równowartość przekazanej darowizny.

Osocze ozdrowieńców - ulga podatkowa dla dawców

Ozdrowieńcy z COVID-19, którzy zdecydowali się na bycie dawcą, mogą odliczyć 130 zł za litr pobranej krwi. Litr samego osocza z wytworzonymi przeciwciałami w wyniki zabiegu uodpornienia uprawnia do odpisania 200 zł. Najwięcej można otrzymać za litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - aż 350 zł. Za każdy mililitr krwi pobranej do uodpornienia otrzymamy 1 zł. 

Odliczenie jest możliwe dla honorowych dawców, którzy oddali krew nieodpłatnie. Otrzymanie płatności ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do ulgi.

Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020

W związku z pandemią pojawiła się też możliwość odliczenia straty wstecznej dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Należy wykazać, że przedsiębiorstwo w wyniku koronawirusa:

 • poniosło w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • uzyskało w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50 proc. od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Dotyczy to strat do 5 mln zł, odpowiednio dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odliczenia można dokonać poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego za 2019 rok.

Preferencyjna stawka podatku 5 proc. dla B+R

Z obniżonej do 5 proc. stawki podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy dochody uzyskują z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP - intellectual property - red.) osiągniętych w ramach prowadzone działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Warunkiem jest jednak wykorzystanie IP na cele walki przeciwko COVID-19. Przedsiębiorcy, którzy to robią, mogą odliczyć także koszty kwalifikowane za 2020 rok związane z działalnością B+R.

Więcej o: