MAP zapowiada dalsze wzrosty cen gazu. Kiedy istotna podwyżka? Znamy termin

Ministerstwo Aktywów Państwowych w założeniach projektu ustawy dotyczącego ochrony odbiorców gazu zdradziło, że "ceny gazu pozostają na bardzo wysokim poziomie i jest duże prawdopodobieństwo ponownych wzrostów oraz utrzymania się ich w kolejnych latach". Ministerstwo przewiduje również rozwiązania ochronne dla osób, które stracą w wyniku podwyżek cen gazu.

Przygotowany przez MAP projekt ustawy, choć zawiera rozwiązania mające chronić odbiorców przed skutkami wzrostu cen, nie napawa nadzieją. Ministerstwo w treści zawarło bowiem mało optymistyczną perspektywę najbliższych lat dla polskiej energetyki i naszych portfeli.   

"Wyjątkowość obecnej sytuacji i trudny do określenia horyzont czasowy zaburzeń na rynkach energetycznych i gazowych Unii Europejskiej powodują, że nie tylko w obecnym sezonie grzewczym, ale również na okres wiosenny i letni 2022 roku ceny gazu pozostają na bardzo wysokim poziomie, co oznacza duże prawdopodobieństwo ponownych istotnych wzrostów cen zimą roku 2022 i utrzymania się ich w kolejnych latach. Biorąc pod uwagę powyższe, nie jest możliwe prognozowanie momentu zakończenia trwającego kryzysu oraz wielkości i skali bezpośrednich, oraz pośrednich skutków społeczno-gospodarczych" - pisze MAP. 

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Zobacz wideo Ceny gazu wzrosną nawet o sto procent?

Ceny gazu. Jakie zmiany przewiduje ustawa?

Jak można wyczytać w projekcie ustawy, ma ona "pozwolić na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski". O jakie instrumenty dokładnie chodzi?  

Przede wszystkim projekt ustawy zakłada: 

  • "Rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej;
  • Wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców, taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla nowego katalogu odbiorców taryfowych;
  • Potwierdzenie i podkreślenie w treści przepisów prawa konieczności ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi" - czytamy w ustawie MAP.

Ministerstwo Aktywów Państwowych. Będą pożyczki dla sprzedawców gazu

Nowa ustawa ma także ułatwić sprzedawcom paliw gazowych zaciąganie pożyczek i kredytów. W szczególności na "wszelkie potrzeby bilansowania, zakupu lub rozliczenia zakupionego paliwa gazowego, lub w celu terminowego regulowania zobowiązań związanych z zapewnianiem płynności na rynku giełdowym, ciągłością dostaw energii lub pozostawaniem w gotowości do świadczenia usług sprzedawcy z urzędu". 

Projekt poszerza dodatkowo działanie tzw. usługi biletowej o Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Oznacza to, że została ona dodana do grona podmiotów, które mogą stanowić "alternatywną formę obowiązku utrzymywania gazu ziemnego w stosunku do zakupu usługi we własnym zakresie w ramach pojemności magazynowych oferowanych przez operatora systemu magazynowania lub utrzymywania zapasu poza granicami kraju". Dzięki temu Agencja w imieniu Skarbu Państwa będzie mogła nabywać gaz ziemny w celu utrzymania zapasów obowiązkowych.  

Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2022 roku.  

Więcej o: