Ulga na dziecko 2022. Nawet 2,7 tys. zł na jedno dziecko. Niektórzy skorzystają z niej ostatni raz

Ulga na dziecko w 2022 roku dla części osób będzie ostatnią możliwością, by z niej skorzystać. W PIT 2021 warto jednak odliczyć ulgę prorodzinną. Na jedno dziecko może ona wynieść do 2,7 tys. zł.
Zobacz wideo Kiedy Polski Ład może być niekorzystny dla podatnika? Ekspertka wyjaśnia

Od wtorku 15 lutego można się już rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Od 2019 roku działa usługa Twój e-PIT, która rozlicza automatycznie podatek. Podatnik musi jedynie zatwierdzić deklarację - jeśli tego nie zrobi, urząd zrobi to automatycznie po 2 maja, gdy kończy się czas na rozliczenie. Dobrze jednak osobiście rozliczyć podatki. Skarbówka nie uwzględnia bowiem ulg podatkowych. 

Ulga na dziecko 2022. Dla kogo?

Ulga prorodzinna, czyli ulga na dziecko przysługuje bezwarunkowo rodzicom, opiekunom i rodzicom zastępczym więcej niż jednego dziecka do 18. roku życia. W przypadku uzyskania pełnoletności przez potomka ulgę można otrzymać na:

  • każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
  • każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz którego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3089 zł.

Ulga na jedno dziecko przysługuje tylko wtedy, gdy rodzice nie zarabiają więcej niż 112 tys. zł rocznie i są w związku małżeńskim lub jedno z nich samotnie wychowuje dziecko. Jeśli jest to dziecko ze związku pozamałżeńskiego, wychowywane przez oboje rodziców, każde z nich może skorzystać z ulgi jeśli nie zarabiają powyżej 56 tys. zł. 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

Jeżeli dziecko przebywa u jednego z rodziców i drugi małżonek nie łoży na nie i nie zajmuje się nim, a władza rodzicielska przysługuje im obojgu (np. separacja faktyczna), z ulgi korzysta wyłącznie sprawujący faktyczną władzę rodzicielską. W praktyce jednak trudno dowieść, że dziecko przebywa tylko u jednego rodzica, zatem przyjmuje się, że małżonkowie dowolnie dysponują prawem do ulgi, w ramach porozumienia. Natomiast w przypadku konfliktu wymagane jest przedstawienie dowodów.

Ulga prorodzina. Ile można zyskać?

Ulga na dziecko przysługuje obojgu małżonkom łącznie, a jej wysokość uzależniona od liczby posiadanego potomstwa: 

  • jedno dziecko - roczna ulga wynosi 1112,04 zł. Ulga przysługuje podatnikowi rozliczającemu się indywidualnie, jeśli jego dochód nie przekroczył 56 000 zł. W przypadku rozliczenia łącznego z małżonkiem - limit to 112 000 zł. Do dochodu w tych okolicznościach wlicza się także dochody z papierów wartościowych i kapitałów pieniężnych oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo;
  • dwoje dzieci - roczna ulga wynosi po 1112,04 zł na każde dziecko, czyli łącznie 2224,08 zł. Ulga nie jest w tym wypadku uzależniona od dochodów rodziców;
  • troje dzieci - roczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 1112,04, a na trzecie dziecko - 2000,04, co daje w sumie 4224,12 zł. Ulga w tym wypadku nie jest uzależniona od dochodów rodziców;
  • czworo lub więcej dzieci - roczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 1112,04 zł, na trzecie dziecko 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne po 2700 zł. Roczna ulga na czworo dzieci w skali roku to 6924,12 zł. Ulga nie jest w tym wypadku uzależniona od dochodów rodziców.

Ulga na dziecko a kwota wolna od podatku

W przyszłym roku wiele osób nie skorzysta już ulgi na dziecko. Osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie nie zapłacą w ogóle podatku dochodowego. Gdy podatek jest zerowy, ulga nie przysługuje, ponieważ nie ma jej od czego odliczyć. 

Więcej o: