Świadczenie przedemerytalne. Można stracić pieniądze. Zbliża się ważny termin

Świadczenie przedemerytalne jest przyznawane osobom w określonym wieku, które spełniają zapisane w ustawie warunki. Powoli kończy się czas na rozliczenie się z dorabiania podczas pobierania świadczenia. Jeśli nie zrobimy tego w terminie, możemy stracić pieniądze.

Świadczenie przedemerytalne jest przyznawane osobom, które spełniają odpowiednie warunki zapisane w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU nr 120, poz. 1252 ze zm.). Dotyczą one m.in. stażu pracy, wieku czy przyczyn ustania stosunku pracy. Co ważne, możemy jednocześnie pobierać świadczenie i dorabiać, obowiązują jednak limity. Dodatkowo jeśli świadczeniobiorca ma dodatkowe źródło zarobkowe i nie rozliczy go do końca maja, może stracić prawo do pieniędzy przyznawanych z ZUS-u.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Next Czy nasze emerytury będą głodowe?

Świadczenie przedemerytalne, a dodatkowy zarobek. Liczy się dochód

"Jeśli pobierasz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny i zamierzasz podjąć pracę, to nie stracisz do niego prawa, jednak dodatkowe przychody mogą spowodować, że zawiesimy albo zmniejszymy twoje świadczenie" - podaje ZUS. Wpływ na decyzję ma przede wszystkim przychód z działalności, od której są pobierane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne np. umowa agencyjna, o pracę, umowa-zlecenie. Nie wlicza się natomiast przychód z działalności nieobjętej ubezpieczeniem, czyli np. z wynajmowania mieszkania.

Co zrobić, aby nie stracić świadczenia?

Osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy do końca maja. Chodzi o okres od 1 marca 2021 do 28 lutego 2022 r. Osoby prowadzące firmę samodzielnie piszą oświadczenie, a ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

"Na tej podstawie ustalimy, czy wypłacaliśmy twoje świadczenie w prawidłowej wysokości. Możemy rozliczyć twoje świadczenie w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, która z nich jest dla ciebie korzystniejsza" - czytamy w komunikacie. 

ZUS może odebrać lub zawiesić świadczenie 

Jeżeli okaże się, że przychody będą wyższe niż graniczna miesięczna kwota przychodu (wynosi ona 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia), świadczenie zostanie zawieszone.

Natomiast jeśli przychody wyniosą więcej niż dopuszczalna miesięczna kwota przychodu - która wynosi 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia - ale nie przekroczą granicznej miesięcznej kwoty przychodu, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS obniży świadczenie o kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: