Mama 4 plus - dla kogo? Wysokość świadczenia wzrosła, ile wynosi "matczyna emerytura"?

Mama 4 plus to program przeznaczony dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci. - Nie godziliśmy się na to, by matka czwórki, piątku czy większej liczby dzieci jesień życia przeżywała bez prawa do nawet minimalnej emerytury - powiedziała ministerka Marlena Maląg. Kto może liczyć na ten rodzaj wsparcia? Ile obecnie ono wynosi?

Program Mama 4 plus wszedł w życie w 2019 roku. W ubiegłym roku z tzw. matczynej emerytury skorzystało ponad 66,5 tys. osób. Kto może liczyć na ten rodzaj wsparcia?

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Mama 4 plus - dla kogo?

Świadczenie Mama 4 plus jest przeznaczone dla osób, które w związku z wychowaniem co najmniej czworga dzieci, zrezygnowały z podjęcia pracy zarobkowej lub też pracowały za krótko, by nabyć prawo do gwarantowanej minimalnej emerytury. Program przeznaczony jest jednak dla osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, które żyją na granicy ubóstwa, nie posiadając dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, w tym emerytury i renty. Jeśli jednak takową pobierają, ale jest ona niższa niż minimalna emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1338,44 zł.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

By otrzymać świadczenie Mama 4 plus należy spełnić pewne warunki. Przysługuje ono:

  • matce, która wychowała co najmniej czworo dzieci albo ojcu, który w przypadku śmierci matki, porzucenia lub zaprzestania przez nią wychowywania, wychował co najmniej czworo dzieci;
  • osobie w wieku emerytalnym nieposiadającej niezbędnych środków do życia (60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn);
  • osobie mieszkającej wyłącznie w Polsce i mającej (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju - przez co najmniej 10 lat;
  • obywatelowi Polski lub osobie mającej prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatelowi państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcowi legalnie przebywającemu na terytorium Polski.

Mama 4 plus - ile wynosi świadczenie?

Od marca 2022 roku wysokość świadczenia wzrosła. Aktualnie jego wysokość wynosi tyle samo, co gwarantowana emerytura minimalna, czyli 1338,44 zł brutto. - Nie godziliśmy się na to, by matka czwórki, piątki czy większej liczby dzieci jesień życia przeżywała bez prawa do nawet minimalnej emerytury. My to zmieniliśmy - powiedziała ministerka rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Więcej o: