Ustawa dot. zamrożenia cen gazu. Kilkadziesiąt poprawek Senatu

Senat zaproponował kilkadziesiąt poprawek do ustawy zamrażającej ceny gazu. Za przyjęciem ustawy z poprawkami jednogłośnie zagłosowało 100 senatorów. Teraz dokument ponownie trafi do Sejmu.

Senat wprowadził kilkadziesiąt poprawek do ustawy zamrażającej ceny gazu. 100 senatorów jednogłośnie zagłosowało za podjęciem uchwały ws. przyjęcia ustawy wraz z poprawkami, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm. 

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Koniec ochrony URE. Ceny gazu wzrosną nawet o sto procent?

Posłowie mogą przyjąć lub odrzucić poprawki Senatu.

Zamrożenie cen gazu. Co przewiduje ustawa?

Najważniejsze rozwiązania proponowane w ustawie mrożącej ceny gazu to wprowadzenie maksymalnej ceny za surowiec na poziomie około 200 zł za megawatogodzinę oraz zamrożenie wysokości stawek opłat dystrybucyjnych. Ceny gazu i usług dystrybucji mają w przyszłym roku pozostać na tym samym poziomie jak w roku 2022.

Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy. Najbardziej wrażliwym odbiorcom gazu, zużywającym go do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT.

Będzie ona przysługiwała osobom spełniającym kryterium dochodowe dodatku osłonowego, czyli:

  • posiadającym dochód nieprzekraczający 2100 złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz
  • 1500 złotych na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie refundacji VAT dla gospodarstw, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Zwolnienie sprzedaży paliw z podatku sprzedaży detalicznej wydłużone

Natomiast ustawa o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zawiera zapisy, na mocy których okres niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej paliw został wydłużony do 30 czerwca 2023 r. Obecnie zawieszenie obowiązuje do końca 2022 roku.

W ustawie pojawił się również zapis, który umożliwia komornikom sądowym dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Uwzględniono w niej konieczność automatycznej weryfikacji tożsamości komorników za pośrednictwem list i wykazów prowadzonych w formie elektronicznej przez Krajową Radę Komorniczą.

Więcej o: