Becikowe 2023 - kto i na jakich zasadach może się o nie ubiegać? Ile wynosi zapomoga?

Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowe? Co trzeba zrobić, by otrzymać pieniądze? Na jaką kwotę możemy liczyć?

Tzw. becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Kto może ubiegać się o tego typu wsparcie finansowe?

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Becikowe - komu przysługuje? Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Becikowe może otrzymać:

 • rodzic nowo narodzonego dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka.

By otrzymać pieniądze, spełnione muszą być dodatkowo pewne warunki. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto, a matka dziecka od przynajmniej 10. tygodnia ciąży do porodu miała znajdować się pod opieką medyczną. To drugie kryterium nie jest jednak stosowane w przypadku opiekunów dziecka czy osób, które dziecko przysposobiły. 

Ile wynosi becikowe w 2023 roku?

Becikowe to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł, przyznawana na każde dziecko. Oznacza to, że w przypadku urodzenia większej liczby dzieci, na przykład bliźniąt, możemy liczyć na odpowiednie powiększenie tej kwoty. 

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Becikowe - do kiedy złożyć wniosek? Co przygotować?

Wniosek o becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka lub w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia nad nim opieki. Potrzebne będą:

 • dane do wypełnienia wniosku online: przede wszystkim dane swoje i dziecka, na które będziesz składać wniosek, numery PESEL, adres e-mail, numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie;
 • inne dokumenty (w tym oświadczenia i zaświadczenia) niezbędne do ustalenia prawa do becikowego m.in.: zaświadczenie od lekarza albo położnej, które potwierdza, że matka dziecka od co najmniej 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską;
 • jeśli sytuacja dochodowa rodziny uległa zmianie - dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym dokument, który potwierdza utratę albo uzyskanie dochodu przez ciebie lub kogoś z twojej rodziny,
 • w przypadku cudzoziemca dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. karta pobytu.

Osoby samotnie wychowujące dziecko dodatkowo dołączyć powinny także:

 • wydany lub zatwierdzony przez sąd dokument, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów np. orzeczenie sądu, odpis protokołu z treścią ugody sądowej, ugoda zawarta przed mediatorem;
 • jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany odpis aktu stanu cywilnego;
 • postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica;
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem.
Więcej o: