Becikowe 2023 - kto i na jakich zasadach może się o nie ubiegać? Ile wynosi zapomoga?

Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowe? Co trzeba zrobić, by otrzymać pieniądze? Na jaką kwotę możemy liczyć?

Tzw. becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Kto może ubiegać się o tego typu wsparcie finansowe?

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Becikowe - komu przysługuje? Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Becikowe może otrzymać:

 • rodzic nowo narodzonego dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka.

By otrzymać pieniądze, spełnione muszą być dodatkowo pewne warunki. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto, a matka dziecka od przynajmniej 10. tygodnia ciąży do porodu miała znajdować się pod opieką medyczną. To drugie kryterium nie jest jednak stosowane w przypadku opiekunów dziecka czy osób, które dziecko przysposobiły. 

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku. Podwyżka świadczenia

Ile wynosi becikowe w 2023 roku?

Becikowe to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł, przyznawana na każde dziecko. Oznacza to, że w przypadku urodzenia większej liczby dzieci, na przykład bliźniąt, możemy liczyć na odpowiednie powiększenie tej kwoty. 

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zdjęcie ilustrujące)Emerytura 2023. Rekordowa waloryzacja świadczenia. O ile wzrośnie?

Becikowe - do kiedy złożyć wniosek? Co przygotować?

Wniosek o becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka lub w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia nad nim opieki. Potrzebne będą:

 • dane do wypełnienia wniosku online: przede wszystkim dane swoje i dziecka, na które będziesz składać wniosek, numery PESEL, adres e-mail, numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie;
 • inne dokumenty (w tym oświadczenia i zaświadczenia) niezbędne do ustalenia prawa do becikowego m.in.: zaświadczenie od lekarza albo położnej, które potwierdza, że matka dziecka od co najmniej 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską;
 • jeśli sytuacja dochodowa rodziny uległa zmianie - dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym dokument, który potwierdza utratę albo uzyskanie dochodu przez ciebie lub kogoś z twojej rodziny,
 • w przypadku cudzoziemca dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. karta pobytu.

Osoby samotnie wychowujące dziecko dodatkowo dołączyć powinny także:

 • wydany lub zatwierdzony przez sąd dokument, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów np. orzeczenie sądu, odpis protokołu z treścią ugody sądowej, ugoda zawarta przed mediatorem;
 • jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany odpis aktu stanu cywilnego;
 • postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica;
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem.
Więcej o: