Jak "odliczyć krew" od podatku? Krwiodawcom przysługuje specjalna ulga

Podatnicy, którzy w 2022 roku oddali krew, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej podczas rozliczania swoich PIT-ów. Jak ją odliczyć i ile przysługuje z jej tytułu?

Wypełniając zeznanie podatkowe często jesteśmy nieświadomi ulg, jakie nam przysługują. Jedną z ciekawszych i mniej oczywistych jest ta dotycząca krwi. W ramach promocji krwiodawstwa wprowadzono ulgę podatkową dla osób, które zdecydowały się na honorowe oddawanie krwi. Darowiznę odlicza się od dochodu i zakłada odliczenie ekwiwalentu za przekazanie określonej ilości krwi. Co ważne, wysokość ulgi nie może przekroczyć progu 6 proc. naszego dochodu.

Ulga dla krwiodawców. Od czego zależy jej wysokość?

Wysokość ulgi jest zależna od tego, ile oddaliśmy krwi i osocza. Roczny limit oddanej krwi dla mężczyzn wynosi 2,7 l, a dla kobiet jest to natomiast 1,8 l. Osocza można oddać zdecydowanie więcej, bo aż 25 l. Choć krew nie jest przedmiotem w rozumieniu prawa cywilnego to przyznaje się za nią ekwiwalent na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 roku, dotyczącego określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przysługiwała nam ulga?

Przede wszystkim oddawana przez nas krew powinna być darowizną, a więc nie możemy otrzymać za nią pieniędzy. Powinna zostać przez nas nieodpłatnie przekazana na rzecz publicznej służby krwi, a my sami powinniśmy mieć status honorowego dawcy krwi (być zarejestrowani w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi). Warto zaznaczyć, że otrzymywane po zabiegu pobierania soczki i czekolady nie są płatnością za krew. Mają one na celu odżywienie organizmu i umożliwienie mu powrotu do stanu pozwalającego na normalne funkcjonowanie.

Nie musimy posiadać oświadczenia stacji krwiodawstwa o przyjęciu darowizny. Wymagany będzie od nas natomiast dokument w postaci zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi (zazwyczaj przyjmuje ono formę wpisu w karcie honorowego dawcy).

Ile warta jest krew?

Podstawowa stawka za litr krwi wynosi 130 zł. Przeciętna wartość jednego litra osocza (zawierającego przeciwciała) wynosi natomiast 200 zł. Ceny krwi i osocza różnią się jednak od okoliczności, w jakiej zostały pobrane oraz tego, jaką grupę krwi posiada dawca.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Na co uważać, wypełniając PIT-2 od 1 stycznia 2023 r.? Ekspertka wyjaśnia

Gdzie ująć ulgę?

Przysługującą nam ulgę na krew ujmujemy w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/O (wpisujemy tam kwotę przekazanej darowizny, wartość dokonanego obliczenia i dane umożliwiające identyfikację obdarowanego punktu). Potrzebne rubryki znajdziemy w formularzach PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28.

Więcej o: