Zasiłek opiekuńczy - komu przysługuje? Warto pamiętać o wprowadzonych zmianach

Ubezpieczony rodzic lub opiekun może skorzystać z zasiłku z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym lub chorym dzieckiem, a także nad innym chorym członkiem rodziny. Warto jednak pamiętać, że w ostatnim czasie zaszły zmiany w tej kwestii.

Podczas trwania epidemii koronawirusa wprowadzone zostały zmiany w zasiłku opiekuńczym - wystąpienie o niego miał możliwość pracodawca. Rozwiązanie to jednak już nie funkcjonuje. Ubezpieczony musi dostarczyć wniosek samodzielnie. 

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek opiekuńczy - komu przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej (odprowadzającej składki na ubezpieczenie chorobowe), sprawującej opiekę nad dzieckiem:

  • w wieku do ósmego roku życia (w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, w przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna, sprawującego opiekę nad dzieckiem; porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka; gdy poród lub choroba uniemożliwia sprawowanie opieki nad nim; pobytu rodzica w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym):
  • chorym w wieku do 14 lat;
  • chorym legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat);
  • legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat (w przypadku porodu lub choroby rodzica, pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym).

A także innym chorym członkiem rodziny (małżonek, rodzice, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zasiłek rodzinny 2022. Ile wynosi? Jakie kryteria trzeba spełniać, aby przyznano świadczenie? (zdjęcie ilustracyjne) Zasiłek rodzinny 2023 - dla kogo? Ile wynosi? Kiedy składać wniosek?

Długość zasiłku opiekuńczego - ile dni nam przysługuje? 

Długość przysługującego zasiłku uzależniona jest od tego, kim będziemy się opiekować:

  • w przypadku chorego dziecka do 14. roku życia lub zdrowego do ósmego roku życia - 60 dni;
  • w przypadku zdrowego dziecka z niepełnosprawnością między ósmym a 18. rokiem życia - 30 dni;
  • w przypadku chorego dziecka powyżej 14. roku życia lub innego z członków rodziny - 14 dni.

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne) Zasiłek dla bezrobotnych 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje?

Więcej o: