Mama 4 plus - kto może je otrzymać? Ile wynosi świadczenie po waloryzacji?

Świadczenie Mama 4 plus, czyli dodatkowe środki pieniężne, mogą uzyskać zarówno kobiety, jak i mężczyźni, istotne jest jednak spełnienie pewnych warunków. Jakich? Kto może liczyć na ten rodzaj wsparcia? Ile obecnie ono wynosi?

Mama 4 plus to program przeznaczony dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci. Wbrew pozorom nie jest on przeznaczony tylko dla matek. O świadczenie mogą bowiem ubiegać się także mężczyźni. Istotne jest jednak spełnienie pewnych warunków. 

Zobacz wideo Waloryzować 500+ czy też nie? Pytamy twórcę programu 500+

Świadczenie Mama 4 plus - komu przysługuje? O czym pamiętać?

Świadczenie Mama 4 plus przysługuje:

  • matkom po 60. roku życia, które urodziły lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci;
  • ojcom po 65. roku życia, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci, ponieważ ich matka zmarła, porzuciła je lub przez długi czas nie wychowywała.

"Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej" - uściśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie przeznaczone jest dla osób mieszkających w Polsce i mających tu "ośrodek interesów życiowych" od co najmniej 10 lat (dopiero po ukończeniu 16 roku życia). Konieczne jest także posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z państw członkowskich UE, lub państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), prawo pobytu stałego lub zalegalizowany pobyt w Polsce w przypadku cudzoziemców.

Należy przy tym pamiętać, że osoby uprawnione do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury nie otrzymają tego świadczenia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Szkolna stołówka. Zdjęcie ilustracyjne W szkole w Krotoszynie dzieci dostały mus z kofeiną. Zareagował sanepid

Mama 4 plus - ile wynosi świadczenie? Jak złożyć wniosek?

Świadczenie Mama 4 plus podlega waloryzacji i od marca 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto. By je otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku. Druki znajdziemy w placówkach zakładu, a także na jego stronie internetowej. Do wniosku należy dołączyć pewne dokumenty:

  • informację o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
  • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

16-miesięczny chłopiec z Indonezji waży już 27 kg Chłopiec z Indonezji nie ma nawet półtora roku, a już waży 27 kilo

Więcej o: