Tyrowicz: Należy się spodziewać wyższego odczytu inflacji za luty, być może także korekty za styczeń

Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej zaznaczyła także, że uważa za "groźne i nieodpowiedzialne obniżanie stóp procentowych do 2025 roku". Dodała, że polityka pieniężna powinna być obecnie "restrykcyjna".

Według Tyrowicz dotychczasowe podwyżki stóp do poziomu 6,75 proc. nadal oddziałują na gospodarkę, ograniczając presję na wzrost cen ze strony popytu konsumpcyjnego. Jednak z uwagi na "aktualizację koszyka konsumpcji (GUS- przyp. red.), a także rozłożenie w czasie instrumentów łagodzących skutki wzrostu cen energii dla polskich rodzin, należy się spodziewać wyższego odczytu inflacji za luty tego roku, a być może także korekty odczytu za styczeń?"- zaznaczyła.  

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

Dodała, że "stabilność cen jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju gospodarczego, sprawnie funkcjonującego rynku pracy i poczucia bezpieczeństwa dla polskich rodzin i przedsiębiorstw." 

Pytana o ewentualne konieczne podwyżki stóp i wpływ takiej decyzji na spłacalność kredytów hipotecznych zauważyła, że dzisiaj żadne dane nie wskazują na wzrost poziomu "złych kredytów", choć uzyskanie w pełni wiarygodnych danych nie jest możliwe z uwagi na obowiązujące rządowe wakacje kredytowe. 

Co dalej z inflacją?

W kontekście spadku inflacji zaznaczyła, że w następnych miesiącach obniżać ją będzie spadająca konsumpcja gospodarstw domowych pod koniec 2022 roku i w pierwszym kwartale bieżącego roku. Niższy popyt konsumpcyjny powodowany jest spadkiem wynagrodzeń w ujęciu realnym w 2022 roku.  

Tyrowicz uważa, że do spadku inflacji CPI do celu 2,5 proc. w następnych miesiącach przyczyniać się będą dwa trendy globalne. Będzie to "spodziewane wyhamowanie tendencji wzrostowych cen nośników energii i paliw oraz trwający cykl zacieśniania polityki pieniężnej w głównych gospodarkach światowych, w tym w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych". 

Joanna Tyrowicz wygłosiła w piątek wykład dla studenckiego Gabinetu Cieni RPP na SGH, którego była gościem. Wykład zawierał także alternatywny komunikat po posiedzeniu RPP, choć jak zaznaczyła prof. Tyrowicz, "komunikat odzwierciedla stanowisko większości RPP".

Gabinet Cieni RPP studentów SGH działa w ramach studenckiego koła naukowego finansów i makroekonomii. Spotyka się regularnie. Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono kluczowe dane z polskiej i światowej gospodarki w ramach sektora monetarnego, realnego, zagranicznego, sektora finansów publicznych i rynków finansowych. 

Więcej o: