Oszczędzający w PPK dostaną ogromną sumę od państwa. "Rekordowa kwota"

Dopłata roczna dla oszczędzających w Pracowniczych Planach Kapitałowych powinna trafić na konta do soboty 15 kwietnia 2023 roku. Nie otrzymają jej jednak wszyscy, choć sama kwota w tym roku będzie rekordowa. Na czym polega dopłata roczna w PPK? Wyjaśniamy.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program oszczędnościowy, który ma zwiększyć emeryturę. Przypomnijmy, że z końcem lutego do programu automatycznie zostało dopisanych 8 milinów pracowników. Składki na PPK potrącane są z pensji pracownika, swoją część dokłada pracodawca. Dodatkowo państwo dopłaca do każdego konta 240 zł rocznie. Z informacji portalu Moje PPK wynika, że ta dopłata roczna zostanie wypłacona nie później niż do 15 kwietnia. Co więcej, jej kwota ma być rekordowa i wynieść 410,3 mln zł. W sumie dopłatę roczną otrzyma ponad 1,7 mln uczestników PPK. 

Zobacz wideo O co chodzi w autozapisie do PPK? Pytamy wiceprezesa PFR

Dopłata roczna w PPK

Wyjaśnijmy, że wspominana dopłata w wysokości 240 zł przysługuje tylko jeżeli wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK finansowane przez oszczędzającego oraz przez jego pracodawcę w danym roku wyniosą co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który przysługuje opłata. Z kolei osoby, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc. (ze względu na niższe dochody), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. powyższej kwoty, aby otrzymać dopłatę roczną. Bez względu jednak na to, ile rachunków PPK posiada pracownik w danym roku, przysługuje wyłącznie jedna dopłata roczna. Portal Moje PPK wyjaśnia, że dopłata ta jest finansowana z Funduszu Pracy, a na rachunek uczestnika przekazuje ją Polski Fundusz Rozwoju. 

Pracownicze Plany Kapitałowe - jak oszczędzać?

Oprócz dopłaty rocznej, na Pracownicze Plany Kapitałowe danego pracownika domyślnie wpływa co miesiąc 2 proc. miesięcznej pensji - oszczędzającego. Można jednak odkładać więcej, nawet do 4 proc. wynagrodzenia lub mniej - osoby z pensją do 120 proc. płacy minimalnej (obecnie 4188 zł, a od lipca 4320 zł brutto) mają prawo do obniżenia składki do zaledwie 0,50 proc. Do tego na PPK pracownika idzie składka pracodawcy. Domyślnie to 1,5 proc. pensji brutto. Środki ulokowane w PPK są inwestowane w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i inne instrumenty. Akcje stanowią ponad 60 proc. aktywów netto ulokowanych w PPK, a obligacje - ponad jedną trzecią całości. Te dwa rodzaje inwestycji stanowią podstawę portfela inwestycyjnego PPK.

Więcej o: