Co, jeśli złożę PIT za 2022 po terminie? Jak uniknąć kary?

Zeznanie podatkowe za 2022 r. należy złożyć do 2 maja. Osoby, które nie dopełnią swojego obowiązku w ustalonym terminie, mogą zostać ukarane. Jak uniknąć konsekwencji skarbowych?

Zeznanie podatkowe za 2022 rok należy złożyć do 2 maja. Co w przypadku przekroczenia ustawowego terminu? Wielu osobom nic nie grozi. Jednak nie każdy PIT zostanie wysłany do urzędu skarbowego automatycznie. 

Zobacz wideo Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT-37?

PIT za 2022 r. Co grozi za przekroczenie terminu?

Osoby, które nie złożą zeznania podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. Kodeksu karnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, dalej KKS), podatnik może odpowiedzieć za wykroczenie lub nawet przestępstwo. Wykroczenie skarbowe grozi, gdy kwota, na którą została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna, nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia (9 250 zł). W tej sytuacji kara grzywny wynosi od 185 zł do 37 tys. zł. Jeśli strata wyniesie więcej niż 9 250 zł, podatnik może zostać oskarżony o przestępstwo skarbowe. Wtedy będzie musiał zapłacić 616,60 zł do 4 932 800 zł oraz/lub kara pozbawienia, lub ograniczenia wolności - wyjaśnia portal pit.pl.

PIT po terminie. Jak uniknąć kary?

Jak czytamy na stronie rządowej, osoby, które spóźniły się ze złożeniem zeznania podatkowego, a chcą uniknąć konsekwencji karnoskarbowych, muszą:

 • złożyć czynny żal, czyli zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego,
 • jednocześnie dopełnić obowiązków, w tym uiścić w całości zaległe zobowiązanie.

Ponadto z instytucji czynnego żalu można skorzystać, jeśli podatnik: 

 • nie złożył zeznania podatkowego w terminie,
 • nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe,
 • nierzetelnie wystawiał faktury,
 • nie zapłacił lub zapłacił nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT,
 • bezprawnie stosował obniżone stawki VAT,
 • bezprawnie stosował zwolnienie VAT,
 • zataił przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wyłudził zwrot należności celnej,
 • wyłudził pozwolenie celne.  

Warunek konieczny - czas

Nie można skorzystać z czynnego żalu, jeśli:

 • podatnik został wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy udokumentowały mu już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
 • podatnik jest w trakcie postępowania kontrolnego,
 • podatnik zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
 • podatnik nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Czynny żal będzie skuteczny, tylko gdy:

 • przyznasz się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje przestępstwo lub wykroczenie;
 • przyznasz się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia.
Więcej o: